A Magyar Nemzeti Iroda Tájékoztatója


A Magyar Nemzeti Iroda Tájékoztatója

a Magyarország területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról

Frissítve: 2020. január 8.

1. A biztosítás területi hatálya

A magyarországi telephelyű gépjárművek üzembentartója által a Magyarországon kötelező felelősségbiztosítás művelésére jogosult biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területére – Magyarország területét is beleértve -, valamint Svájcra, továbbá a nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országai területére, amelyek irodájával a magyar Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött.

A Zöldkártya Rendszernek az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus (a Zöldkártya Rendszer szabályai nem alkalmazhatók az Észak-ciprusi Török Köztársaság területén)

Csehország

Dánia (és a Feröer Szigetek)

Észtország

Finnország

Franciaország (és Monaco)

Görögország

Hollandia

Horvátország

Izland

Írország

Lengyelország

Lettország

Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és a 2000/26/EK sz. irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el)

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete)

Németország

Norvégia

Olaszország (Vatikán és San Marino)

Portugália

Románia

Spanyolország

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Albánia

Andorra

Azerbajdzsán

Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország)

Bosznia-Hercegovina

Észak-Macedón Köztársaság

Irán

Izrael

Marokkó

Moldova

Montenegró

Oroszország

Svájc

Szerbia (a Zöldkártya Rendszer szabályai nem alkalmazhatók Koszovó területén)

Tunézia

Törökország

Ukrajna

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása

2.1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása – a másoknak nemzetközi gépjárműforgalomban okozott károk megtérítése céljából – a Zöldkártya Rendszer keretében történik. E rendszerhez tartoznak Európa országai, valamint Irán, Izrael, Marokkó, Tunézia, valamint a volt Szovjetunió utódállamai közül Azerbajdzsán, Belarusz, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország és Ukrajna. A Zöldkártya Rendszerhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét a zöldkártyával igazolják.

2.2. A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” (Rendszámegyezmény) tagállamai az egyes tagországokban megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául – a zöldkártya helyettesítéseként – kölcsönösen elfogadják az egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett államjelzést.

Az Európai Unió Tanácsának a gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről szóló 2411/98/EK rendelete értelmében a tagállamok államjelzésként elismerik a bejegyző tagállamnak az előírt EU-formátumnak megfelelő rendszámtábla bal szélső részén feltüntetett államjelzését.

Az EGT államaiban ezek a rendszámtáblák elegendőek, és – mivel az EU-formátumnak megfelelő rendszámtáblák megfelelnek a 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény formátumának – azokat az egyezményhez csatlakozott harmadik országokban is elfogadják megkülönböztető államjelzésként.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban és az egyezményhez csatlakozott országokban kiadott forgalmi rendszámmal, illetőleg az országjelzéssel ellátott járművek üzembentartói a Magyarország területére történő belépésükkor és az itt tartózkodás tartama alatt biztosítottnak tekintendők. Ezen gépjárművek üzembentartói, vezetői ún. határbiztosítási szerződés kötésére nem kötelezhetők, és ilyen szerződés velük még kérésükre sem köthető.

A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” tagjai az Európai Gazdasági Térség tagországai (lásd az 1. pontban felsorolt országokat), továbbá Andorra, Svájc és Szerbia.

2.3. A 2.2. pont alá nem tartozó országokban állandó telephellyel rendelkező gépjárművek esetében a gépjármű üzembentartójának, vezetőjének Magyarországra történő belépésekor az Európai Gazdasági Térség minden tagállama területére érvényes zöldkártyával kell rendelkeznie, vagy magyar biztosítóval határbiztosítást kell kötnie. Az érvényességnek ki kell terjednie az Európai Gazdasági Térség területén való tartózkodás teljes időtartamára.

3. A felelősségbiztosítás igazolása külföldön

A kötelező felelősségbiztosítás igazolásának egyes zöldkártya-tagországokban követendő módjáról a MABISZ rendszeresen frissített tájékoztató dokumentumában található részletes információ.

3.1. Magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel külföldre történő utazáskor a 2.2. pontban felsorolt országokban, valamint külön megállapodás alapján Albánia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia területén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben található “H” államjelzés tanúsítja.

A fentiektől függetlenül az említett országokba való utazáskor minden esetben ajánlott a zöldkártya kiváltása.

3.2. Minden esetben kötelező kiváltani a zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor:

Azerbajdzsán (Azerbajdzsán nem tudja garantálni a Zöldkártya Rendszer szabályainak végrehajtását a vitatott Nagorno-Karabakh régióban)

Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország)

Irán

Izrael

Marokkó

Moldova

Montenegró

Oroszország

Törökország

Tunézia

Ukrajna (A Zöldkártya Rendszer legfőbb szerve, a Council of Bureaux (CoB, Irodák Tanácsa) döntése értelmében az Ukrajna területére érvényes zöldkártyák érvényesek a Krím-félsziget területére is. A Krím-félsziget területére való belépéshez kötelező a mind Oroszország, mind Ukrajna területére érvényes zöldkártya. A Magyarországon kibocsátott zöldkártyák mindegyike érvényes Oroszország és Ukrajna területére is. A döntés szerint ideiglenes jelleggel az Orosz Zöldkártya Iroda látja el a Krím-félszigethez kötődő kárrendezési feladatokat.)

A zöldkártya (nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási kártya) kiállítását annál a biztosítónál lehet igényelni, amelyik az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását kezeli.

3.3. A Koszovó területére utazóknak az ország határán határbiztosítást kell váltaniuk mindaddig, amíg Koszovó a Zöldkártya Rendszer tagországává nem válik (ez jelenleg ENSZ-tagság hiányában objektív okokból sem lehetséges).

3.4. Azon országokba történő utazáskor, amelyek nem részesei a fentebb részletezett megállapodásoknak, illetőleg a 3.2. pontban felsorolt országok esetében akkor, ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes zöldkártyával, az illető országba való belépéskor, a határon az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (határbiztosítást) kell megkötni.