A Magyar Nemzeti Iroda Tájékoztatója


A Magyar Nemzeti Iroda Tájékoztatója

a Magyarország területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról

Frissítve: 2018. január 1-én

1. A biztosítás területi hatálya

A magyarországi telephelyű gépjárművek üzembentartója által a Magyarországon kötelező felelősségbiztosítás művelésére jogosult biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területére – a Magyarország területét is beleértve -, valamint Svájcra, továbbá a nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országai területére, amelyek irodájával a Magyar Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött.

A Zöldkártya Rendszernek az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus

Csehország

Dánia (és a Feroer Szigetek)

Észtország

Finnország

Franciaország (és Monaco)

Görögország

Hollandia

Horvátország

Izland

Írország

Lengyelország

Lettország

Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és a 2000/26/EK sz. irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el)

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete)

Németország

Norvégia

Olaszország (Vatikán és San Marino)

Portugália

Románia

Spanyolország

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Albánia

Andorra

Azerbajdzsán

Belarusz

Bosznia-Hercegovina

Irán

Izrael

Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.)

Marokkó

Moldávia

Montenegró

Oroszország

Svájc

Szerbia (kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll)

Tunézia

Törökország

Ukrajna

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása

2.1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása – a másoknak nemzetközi gépjárműforgalomban okozott károk megtérítése céljából – a Zöldkártya Rendszer keretében történik. E rendszerhez tartoznak Európa országai, valamint Irán, Izrael, Marokkó, Tunézia, valamint a volt Szovjetunió utódállamai közül Azerbajdzsán, Belarusz, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldávia, Oroszország és Ukrajna. A Zöldkártya Rendszerhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét a zöldkártyával igazolják.

2.2. A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” (Rendszámegyezmény) tagállamai az egyes tagországokban megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául – a zöldkártya helyettesítéseként – kölcsönösen elfogadják az egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett országjelzést.

Az Európai Unió tagországában kiadott azon forgalmi rendszámtáblák esetében, amelyek a bal oldalukon, vagy a bal felső sarokban függőleges kék mezőben a körben elhelyezkedő 12 sárga csillagot és alatta a kiadó állam jelzését tartalmazza az Európai Unió területén nem kell további külön országjelzéssel ellátni. Más országok azonban az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményen alapuló belső szabályozásukra tekintettel az előző bekezdésben említett külön országjelzést ezen rendszámtáblák esetében is megkövetelik.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban és az egyezményhez csatlakozott országokban kiadott forgalmi rendszámmal, illetőleg az országjelzéssel ellátott járművek üzembentartói a Magyarország területére történő belépésükkor és az itt tartózkodás tartama alatt biztosítottnak tekintendők. Ezen gépjárművek üzembentartói, vezetői ún. határbiztosítási szerződés kötésére nem kötelezhetők, és ilyen szerződés velük – még kérésükre sem – köthető.

A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” tagjai az Európai Gazdasági Térség tagországai (lásd az 1. pontban felsorolt országokat), továbbá Andorra, Svájc és Szerbia.

2.3. A 2.2. pont alá nem tartozó országokban állandó telephellyel rendelkező gépjárművek esetében a gépjármű üzembentartójának, vezetőjének Magyarországra történő belépéskor az Európai Gazdasági Térség minden tagállama területére érvényes zöldkártyával kell rendelkeznie, vagy magyar biztosítóval határbiztosítást kell kötnie. Az érvényességnek ki kell terjednie az Európai Gazdasági Térség területén való tartózkodása teljes időtartamára.

3. A felelősségbiztosítás igazolása külföldön

Felelősségbiztosítás igazolása külföldön (Zöldkártya)

3.1. Magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel külföldre történő utazáskor a 2.2. pontban felsorolt országokban, valamint egyoldalú megállapodás alapján Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia területén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő “H” országjel tanúsítja.

Fentiektől függetlenül külföldre utazáskor minden esetben ajánlott a zöldkártya kiváltása.

3.2. Minden esetben kötelező kiváltani a zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor:

Azerbajdzsán

Belarusz

Irán

Izrael

Marokkó

Moldávia

Montenegró

Oroszország

Törökország

Tunézia

Ukrajna

A zöldkártya (nemzetközi gépjármű felelősségbiztosítási bizonylat) kiállítását annál a biztosítónál lehet igényelni, amelyik az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását kezeli

3.3. A Koszovó területére utazóknak az ország határán határbiztosítást kell váltaniuk mindaddig, amíg Koszovó az ENSZ által is elismert független állammá válik, ami feltétele a Zöldkártya Rendszerbe történő tagfelvételnek.

3.4. Azon országokba történő utazáskor, amelyek nem részesei a fentebb részletezett megállapodásoknak, illetőleg a 3.2. pontban felsorolt országok esetében akkor, ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes zöldkártyával, az illető országba való belépéskor, a határon kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni.

KGFB Díjtarifa hirdetés – KÖBE KGFB díjtarifa hirdetés KÖBE Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület ...
KGFB Díjtarifa hirdetés – Union KGFB díjtarifa hirdetés Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ...
KGFB Díjtarifa hirdetés – Groupama KGFB díjtarifa hirdetés Groupama Biztosító Zrt. hat...