Új, egyesített egyezmény: Belső Szabályzat (Internal Regulations; 2003. július 1.)


Új, egyesített egyezmény: Belső Szabályzat (Internal Regulations; 2003. július 1.)

A Belső Szabályzat a Zöldkártya Egyezményt és a Multilaterális Garancia Egyezményt egy egységes dokumentummá formálta, amely ma is a zöldkártya irodák kétoldalú kapcsolatai alapjául szolgál. A Belső Szabályzat a korábbi egyezmények egyes eltérő definícióit egységesítette, szövegezése már összhangban van az európai uniós irányelvek szóhasználatával, nyelvezete egyszerűbb és érthetőbb. A Belső Szabályzat a zöldkártya irodák olyan alapokmánya, amely általános rendelkezéseket és egyes választható elemeket (Rendszámegyezmény) is tartalmaz. A korábbi egyezmények helyébe lépő Belső Szabályzat 2003. július 1-jén lépett hatályba. Az új egyezmény rendelkezéseit a fenti időponttól mind az új, mind a már folyamatban levő ügyekben alkalmazzák az aláírók.

KGFB Díjtarifa hirdetés – Waberer KGFB díjtarifa hirdetés Wáberer Hungária Biztosító Zrt. ...
KGFB Díjtarifa hirdetés – Groupama KGFB díjtarifa hirdetés Groupama Biztosító Zrt. hat...
KGFB díjtarifa hirdetés – Allianz KGFB díjtarifa hirdetés Allianz Hungária Biztostó Zrt. ...