„Elmúlt az idõ, amikor minden probléma megoldását az államtól várhattuk” – interjú Molnos Dániellel, a MABISZ fõtitkárával
2011.07.11
Az öngondoskodás szerepe mindinkább fokozódni látszik a nyugdíjak biztosításában és az egészségügyi ellátásban is. Ez a jelenség a biztosítókat is érinti. Többek között errõl, illetve a szektorban megfigyelhetõ ölremenõ díjversenyrõl kérdeztük Molnos Dánielt, a Magyar Biztosítók Szövetségének fõtitkárát.

Biztosítási Szemle: Nemrégiben beválasztották a CEA végrehajtó bizottságába. Milyen feladatai vannak ennek a bizottságnak és milyen szerepet tölt Ön be ebben, milyen feladatai vannak?

Molnos Dániel: 2010 májusa óta vagyok tagja az európai biztosítási szövetség, a CEA végrehajtó bizottságának. Ez a grémium látja el az európai szövetség éves közgyûlése közötti idõszak operatív feladatait. Évi négy alkalommal ülésezünk, ezeken az európai biztosítási piac legfontosabb eseményeit, feladatait vitatjuk meg, illetve a szabályozással, jogszabály-elõkészítéssel kapcsolatos feladatokat látjuk el.

E szerepkörnek abból a szempontból van kivételes jelentõsége, hogy megválasztásommal a Magyar Biztosítók Szövetsége is beleszólási lehetõséget kap a legfontosabb európai szövetségi döntésekbe és a legautentikusabb forrásokból értesülhetünk a piaci tendenciákról, a legfontosabb teendõrõl, változásokról.

B.Sz.: A francia és a német szövetség is elismerését fejezte ki a TKM és a Díjnavigátor kapcsán. Egy innovatív munka elsõ mérföldkövei ezek. Melyek a következõ lépések?

Molnos Dániel: A TKM és a Díjnavigátor kifejlesztését hosszú, alapos elõkészítés és egyeztetés elõzte meg. Most a finomhangolásé a fõszerep: még inkább felhasználóbaráttá kell õket tennünk. Célunk, hogy az ügyfelek, ha a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjak vagy a befektetési jellegû életbiztosításokat, azok költségterheit szeretnék összehasonlítani, elõször a Díjnavigátor, illetve a TKM jusson eszükbe.

Egyébként, hogy mennyire újszerû és az európai trendbe illeszkedõ termékeket alkotott meg ezzel a hazai biztosítási szektor, mutatja Xavier Cognat, a Francia Biztosító Szövetség brüsszeli irodájának vezetõje nyilatkozata, aki szerint „igazi úttörõ munkát végzett a MABISZ a TKM és a Díjnavigátor megalkotásával. Mindkét termék példaszerûen illeszkedik abba az európai trendbe, amely egyre nagyobb jelentõséget kölcsönöz a költségtranszparenciának és a fogyasztóvédelemnek. A szövetség meghívást kapott Berlinbe, ahol õsszel a Díjnavigátort kell bemutatnunk az ottani társ szövetség tagjainak.

Új típusú, de szintén a fogyasztói igények minél jobb kiszolgálásán alapul az az együttmûködés, amelyrõl a megállapodást a napokban írta alá a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció. A megállapodás alapján közösen lépünk fel a jövõben a feketegazdaság ellen és teszünk erõfeszítéseket annak érdekében, hogy tovább csökkenjen a biztosítatlan gépjármûvek száma Magyarországon.

B.Sz.: Egyre erõsödik a MABISZ nemzetközi szerepvállalása. Milyen egyeztetések történtek eddig és milyen fejlõdési pályát szeretnének megvalósítani?

Molnos Dániel: A CEA-ban vállalt szerepünk mellett kiemelten fontosnak tartjuk a regionális kapcsolatok kiépítését. Ezt mutatja, hogy a MABISZ tavalyi biztosítási konferenciáján a környezõ országok szövetségeinek vezetõi is részt vettek és aktív szerepet játszottak a kerekasztal-beszélgetésekben, személyes kapcsoltok épültek a szektor szereplõi és a regionális szövetségek vezetõi között.

Bõvülnek a szövetség hivatalos kapcsolatai is, megállapodást kötöttünk a volt jugoszláv tagköztársaságok vezetõivel a gördülékenyebb kárügyintézések, valamint a biztosítási csalások hatékonyabb felderítése érdekében.

Szoros kapcsolat alakult ki a kontinens két legnagyobb biztosítási piacának szövetségeivel, a francia, illetve a német biztosítási szövetséggel. Mindkét szövetség látogatást tett nálunk az elmúlt hónapokban. Elõkészítés elõtt áll egy együttmûködési megállapodás a német szövetséggel, amelyet várhatóan õsszel, Berlinben írunk alá.

B.Sz.: Milyen fõ feladatai vannak most a szövetségnek itthon és nemzetközi szinten?

Molnos Dániel:
Nemzetközi feladatainkról már szóltam, a hazai legáltalánosabb, ugyanakkor legfontosabb feladatunk, hogy a biztosítási szakma minél nagyobb társadalmi ismertségnek és elismertségnek örvendjen. A biztosítás, mint olyan megkerülhetetlen a társadalom regeneráló képességének elõsegítésében, ezt a funkcióját kell erõsítenünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szövetség lobbi tevékenységére, napi kapcsolatban állunk minden olyan minisztériummal, ahol a biztosítási szektort érintõ jogszabályalkotás folyik, aktív részesei vagyunk a jogszabályok elõkészítésének, de szoros kapcsolatban állunk a katasztrófavédelemmel, illetve együttmûködési megállapodást írtunk alá a Pénzügyi Szerveztek Állami Felügyeletével.

B.Sz.: Az öngondoskodási hajlandóság és a pénzügyi kultúra emelése érdekében milyen tevékenységet kíván kifejteni a szövetség?

Molnos Dániel: Igen fontos feladatunknak tartjuk, hogy a hazai lakosság minél nagyobb tömegei ismerjék fel, hogy az az idõ elmúlt, amikor minden probléma megoldását az államtól várhattuk. Az öngondoskodásnak – akárcsak Európában –nálunk is egyre nagyobb szerepe lesz a nyugdíjak biztosításában és az egészségügyi ellátásban is.

B.Sz.: Mi a véleménye a nem-élet területet egyre inkább veszélybe sodró díjversenyrõl? A szövetség milyen módon tud hatást gyakorolni a negatív folyamatok megfordítására?

Molnos Dániel: A szövetség eszközei korlátozottak, nem feladata a piaci folyamatokba való beleszólás. Kétségtelen, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díja évrõl évre csökken.

A szövetségben ugyanakkor magas színvonalú mûhelymunka folyik, a tagozatok, az egyes piaci szegmensek szakmai vezetõi a rendszeres tagozati összejöveteleken, munkacsoportokban vitatják meg az egyes szektorok legfontosabb problémáit.

B.Sz.: Hogyan tudná jellemezni a szövetség tagjai közötti kommunikációt és együttmûködést?

Molnos Dániel: A szövetség mindenkor a teljes szakma érdekét helyezi elõtérbe, feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek minden tagbiztosító számára vállalhatók és elfogadhatók. Nem könnyû feladat, lévén tagjaink között vannak kis és nagy biztosítók, hazai és külföldi tulajdonúak, egyesületek és részvénytársasági formában mûködõk is. Szerencsére erõfeszítéseink sikerrel járnak, a MABISZ a hazai biztosítási piac több mint 99 százalékát képviseli.