19 millióra bírságolta az MNB az NHB Bankot
2018.08.29
Az MNB összesen 19 millió forint bírságot szabott ki az NHB Bankra a felügyeleti vizsgálata során feltárt vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, számviteli, adatszolgáltatási, informatikai, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelõzésére vonatkozó hiányosságok miatt. A feltárt jogsértések nem hordoznak rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a bank megbízható mûködését - tette közzé sajtóközleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A Magyar Nemzeti Bank  – korábban elfogadott felügyelési ütemterve részeként – átfogó ellenõrzést végzett az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-nél (NHB Bank). A vizsgálat 2015. december 31. napjával kezdõdõen tekintette át a hitelintézet pénzügyi szolgáltatási tevékenységét.

A jegybanki vizsgálat egyebek mellett megállapította, hogy a vállalatirányítás területén az NHB Bank kiszervezett tevékenységeinek bejelentése, ellenõrzése és szabályozása nem felelt meg teljes körûen a jogszabályi elõírásoknak. A hitelkockázat kezelés körében probléma volt többek között a bank ügyletminõsítési eljárásával, valamint az ügyfélminõsítésre, a kockázatvállalásra (különösen a döntéshozatali mechanizmusra) és a fedezetértékelésre vonatkozó szabályzataival, illetve azok alkalmazásával.

Hiányosságokat tárt fel továbbá a bank likviditási és piaci kockázatkezelését, számviteli gyakorlatát, egyes nyilvántartásait, az informatikai rendszer védelmét és a tõkemegfelelés felülvizsgálatát érintõen. Probléma volt emellett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelõzésére irányuló tevékenysége – elsõsorban a tényleges tulajdonosok ellenõrzése – körében is.

Az eljárás több, elsõsorban az adatszolgáltatási rendszert és a kapcsolódó belsõ szabályozási gyakorlatot érintõ adatszolgáltatási problémát is azonosított. A jegybank kiemelt fókusszal vizsgálta az adatszolgáltatási hibákat, és – mint azt több korábbi bírsághatározata is jelzi – a jövõben is kiemelt szigorral lép fel az e téren jogsértést elkövetõ piaci szereplõkkel szemben.

A vizsgálat megállapításai alapján a jegybank határozatában határidõ kitûzésével kötelezte az NHB Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg, s errõl – a hitelintézet vezetõ testületei által is megtárgyalt belsõ ellenõri jelentés megküldésével – számoljon be. Az MNB a jogsértések miatt 19 millió forint bírságot is kiszabott a hitelintézetre.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosító körülményként vette figyelembe a feltárt számos jogsértés magas vagy jelentõs kockázati besorolását. Enyhítõ körülménynek számított ugyanakkor, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, más piaci szereplõkre, és a hitelintézet több jogsértést már a vizsgálat alatt kijavított.