Május végétõl a volt magánnyugdíjpénztári tagoké az árfolyamnyereség
2011.06.14
A magánnyugdíjpénztáraknak az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett tagjaik utáni vagyon és a függõ tételek nagyságát a magánnyugdíjpénztári törvény alapján 2011. május 31-i árfolyamon kellett megállapítaniuk. Ezt követõen pedig az e fordulónapon (május 31.) meglévõ eszközökben és az erre a napra esõ rögzített árfolyamon kell átadniuk a vagyont és a függõ tételeket az Államadósság Kezelõ Központ (ÁKK) Zrt. részére.

Ellentétben az elmúlt napokban megjelent egyes sajtóhíresztelésekkel, a 2011. május 31. és az átadás tényleges idõpontja (a törvény szerint legkésõbb 2011. június 12.) közötti, az értékpapírok árfolyamváltozása, illetve a kamatozó eszközökre elért hozam teljes egészében az állami nyugdíjrendszeré, végsõ soron az itt létrejövõ egyéni állami nyugdíjszámlák tulajdonosaié lesz.

Az állam tehát az átadás ütemét meghatározó törvény elfogadásával „nem mondott le” 12 napi árfolyamnyereségrõl és hozamról, csakúgy, mint a Pénzügyi Szervetek Állami Felügyelete (PSZÁF) sem ezeknek a „hosszú hétvégére” esõ hányadáról. Május 31. óta – függetlenül a vagyonátadás fizikai teljesítésétõl – ezek az eszközök az állami nyugdíjrendszerbe visszatért tagoknak termelnek hozamot, árfolyamnyereséget.

A pénztári vagyonátadás teljesítésének végsõ határideje a törvény szerint 2011. június 12. volt. Mivel e nap vasárnapra esett, amelyet pünkösd hétfõ követett, a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény elõírása szerint az átadás teljesítésének utolsó lehetséges napja 2011. június 14. volt.

A PSZÁF összesítése szerint azonban a 18 hazai magánnyugdíjpénztár közül 2011. június 6. és 10. között, azaz múlt hét péntekig valamennyi pénztár átadta az átlépett tagjai utáni értékpapír-állományt az ÁKK Zrt. részére. Egy pénztár (mintegy 3 milliárd forintnyi állománya) kivételével június 8. és 10. között a teljes érintett készpénzállomány is átkerült az állami intézményhez, utóbbi tétel ma érkezett be. A pénztárak összességében 2 946 milliárd forintnyi vagyont adtak át, amelybõl mintegy 140 milliárd forintnyi volt a készpénzállomány. Az utóbbi kapcsán az elmúlt 14 napban képzõdött hozamot szintén az ÁKK Zrt.-nek kellett átutalni.

A PSZÁF a következõ napokban indítja el a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépésével kapcsolatos vizsgálatának második ütemét. Míg az elsõ ütemben a vagyonátadás megfelelõ módszertanának meglétét ellenõrizte a PSZÁF, a második lépcsõben kiemelt szerepet kap a vagyonátadás jogszerûségének vizsgálata.