Külön munkacsoport figyeli a magánnyugdíjpénztárakat
2011.06.20
A magánnyugdíjpénztárak legfontosabb feladata 2011-ben a tagokkal való elszámolás mellett a jövõre vonatkozó döntések meghozatala lesz. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) külön munkacsoportot hozott létre a magánpénztári szektorban bekövetkezõ változások nyomon követésére - derül ki a felügyelet parlamentnek benyújtott 2010-es éves jelentésébõl.

A hatályos törvények és kormányrendeletek alapján a magánnyugdíjpénztárak legfontosabb feladata a tb rendszerbe visszalépõ tagokkal kapcsolatos elszámolások lefolytatása, valamint a várhatóan jelentõs létszámcsökkenéssel összefüggõ, a további mûködést, illetve végelszámolást befolyásoló döntések meghozatala lesz a PSZÁF jelentése szerint.

A dokumentum emlékeztet arra, hogy a magánnyugdíjpénztárak esetében a 2010 decemberében elfogadott módosítások alapján 2011. január 31-ig kellett minden magán-nyugdíjpénztári tagnak döntenie arról, hogy a magánpénztári rendszer tagja kíván-e maradni, vagy visszalép az állami társadalombiztosítási rendszerbe. Akik nem nyilatkoztak, automatikusan visszakerültek a tb-be. A visszalépõ tagok tagsági jogviszonya 2011. március 1-jével szûnt meg.

Az egyik legfontosabb felügyeleti prioritás a magánnyugdíjpénztárak likviditásának monitoringja lesz az elkövetkezõ idõszakban a pénztárban maradó, és a visszalépõ tagokkal kapcsolatos elszámolások folyamatos felügyelése mellett. Ennek érdekében a felügyelet heti és havi adatszolgáltatásokat rendelt el, a mûködés folyamatos figyelemmel kísérése céljából.

A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban a jogszabályokban foglalt feladatok végrehajtása, az érintett személyi kör nagysága és a téma iránti politikai és médiaérdeklõdés fokozott kihívás elé állítja a felügyeletet is a jelentés szerint. E kihívásnak való megfelelés érdekében szükségessé vált egy \"változáskezelési munkacsoport\" létrehozása. E munkacsoport folyamatosan nyomon követi a pénztárakkal kapcsolatos eseményeket, elemzi a várható piaci hatásokat, és amennyiben indokolt, megteszi a szükséges azonnali intézkedéseket, illetve kidolgozza és a vezetés elé terjeszti a lehetséges döntési alternatívákat, valamint javaslatot tesz azok megvalósítására.

A tavalyi intézkedésekrõl szólva a jelentés egyebek között ismerteti: kifejezetten a magán-nyugdíjpénztári szféra átalakításával volt kapcsolatos az a 2010 végén kiadott körhatározat, amely a magánnyugdíjpénztárakat arra kötelezte, hogy havi rendszerességgel teljesítsenek adatszolgáltatást mûködési-likviditási tartalékaik állapotáról.

Az elsõ olyan határozat kiadása, amelyben az indokolatlan közvetett befektetéssel okozott többletköltség megtérítését írta elõ a felügyelet, a magán-nyugdíjpénztári szektort - az ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárat - érintette - olvasható a jelentésben. (Az ING közigazgatási bírósághoz fordult a PSZÁF határozata ellen, ahogy egy másik érintett kassza, az OTP Magánnyugdíjpénztár is bírósági felülvizsgálatot kért.)

A Pénztárak Központi Nyilvántartása (PKN) és a pénztári nyilvántartás adatai közötti egyezõség megteremtésére vonatkozó kötelezés több magánnyugdíjpénztárat érintett.

A vizsgálatokat lezáró jelentõsebb határozatok is a magánnyugdíjpénztárak ügyében születtek. A felügyelet 2010-ben több magánnyugdíjpénztárat szabályos számlaértesítõk megküldésére, az átlépési szabályok betartására kötelezett, más határozatok pedig egyebek között a nyilvántartás hibáit állapították meg.

A magán-nyugdíjpénztári rendszert alapvetõen érintõ törvényi változások 2010 negyedik negyedévében még nem éreztették hatásukat, ezekre visszavezethetõ engedélyezési határozatok nem készültek. A legfontosabb határozat e területen a Premium Magán-nyugdíjpénztárnak az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárba történõ beolvadása volt - ismerteti a jelentés.