Útlemondási biztosítás: mire fizet a biztosító?
2012.04.02
Sem kedvezõtlen idõjárási viszonyok, sem munkaadó által ki nem adott szabadság esetén nem fizet a biztosító az útlemondási biztosítást kötõ utasnak - tudta meg az Origo.hu a D.A.S. JogSzerviz szakértõjétõl.

Az útlemondási biztosítás fejében a biztosító csak a pontosan meghatározott esetekben nyújt biztosítást, ilyen például, ha a biztosított saját maga, vagy Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezõ közvetlen hozzátartozója (házastárs vagy élettárs, gyermek, szülõ, nagyszülõ, testvér, jegyes) elhalálozik, ha a biztosítás megkötését követõen a biztosított lakásában betörést követtek el, vagy a lakását elemi csapás érte, és otthoni jelenléte az utazás idõpontjában feltétlen indokolt - közölte dr. Bezzegh Edina.

A kedvezõtlen hóviszonyokra történõ hivatkozás, a munkáltató által ki nem adott szabadság miatt történõ útlemondás nem minõsül biztosítási eseménynek.
Amennyiben tehát a biztosított kiutazása a fenti utazásképtelenségi okok miatt hiúsul meg, megtérítik a biztosított részére a részvételi díj utazásszervezõ által vissza nem térített részét, az önrész levonásával.

Akadnak továbbá olyan esetek is, amelyek kizárt kockázatnak minõsülnek, azaz bekövetkezésük esetén a biztosító fizetési kötelezettsége nem áll fenn. Tipikusan ilyen eset, ha az a szerzõdés megkötésekor és elõtte már fennálló krónikus betegség tüneteinek utazásképtelenséghez vezetõ romlása, ha az utazásképtelenség alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti), illetve kábítószeres befolyásoltság miatt, vagy erre visszavezethetõ okokból következik be.

Az útlemondási biztosítás díját a biztosító mindig egyedileg, a részvételi díj százalékában állapítja meg, figyelembe véve az utazásszervezõ érvényben lévõ \"utazási szerzõdését\". A biztosítási díj mértékét az utazásszervezõvel kötött megállapodás tartalmazza, a tapasztalatok alapján azonban kijelenthetõ, hogy ez a pluszköltség jó befektetés - hangsúlyozta dr. Bezzegh Edina.