TV-készülékbõl kerámialapok: 34,8 millió euró környezetvédelmi megoldások piacra dobására
2012.05.09
Az Európai Bizottság tegnap 34,8 millió euró összegû ökoinnovációs támogatásra tett közzé pályázati felhívást. Az újszerû környezetvédelmi megoldások piacra jutását szolgáló támogatás elnyerésére az Európai Unió bármely országából pályázhatnak a vállalkozások és az egyéni vállalkozók.

A támogatásra olyan innovatív környezetvédelmi termékkel, technikával, szolgáltatással vagy folyamattal lehet pályázni, amelynek célja a környezeti hatások megelõzése vagy csillapítása, vagy amely elõsegíti az erõforrások optimális felhasználását. A pályázatok beadásának határideje 2012. szeptember 6. A támogatást mintegy 50 projekt között osztja majd szét a Bizottság.

A pályázati felhívás alkalmából Janez Potoènik, európai környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „Az elmúlt négy évben a versenyképességi és innovációs keretprogram ökoinnovációs programjának köszönhetõen több mint száz innovatív környezetvédelmi termék jutott a piacra. A program megmutatja, megfelelõ támogatás esetén hogyan képesek a vállalkozások hozzájárulni az európai nemzetgazdaságok környezetileg fenntartható fejlõdéséhez. Különösen a kis- és középvállalkozásokat bíztatnám a jelentkezésre – nekik döntõ szerepük van az Unió gazdasági növekedésének elõmozdításában, és tavaly tõlük származott a pályázatok 65% a.”

Az idei felhívás öt fõ területet fed le:

  • anyagok újrahasznosítása,
  • víz,
  • fenntartható építési termékek,
  • környezetbarát üzletvitel,
  • élelmiszer- és italágazat.

A felhívás mindenekelõtt azoknak a kis- és középvállalkozásoknak szól, amelyek olyan környezetbarát terméket, eljárást vagy szolgáltatást fejlesztettek ki, amely még nem tudta megvetni lábát a piacon. A Bizottság a projekt költségeinek 50% áig biztosít finanszírozást. A támogatásban mintegy 50 új projekt részesülhet az idén.

A tavalyi felhívás nyomán mintegy 50 projekt vár indításra; több mint 140 projekt megvalósítása pedig már folyamatban van. A korábban támogatásban részesített pályázatok között szerepel például olyan projekt, amely régi, kidobott televízió-készülékeket kerámialapokká alakít át, de vannak köztük a szelektív hulladékgyûjtés új módszereit, a tej innovatív, környezetbarát csomagolását vagy a textíliák újrafeldolgozásának új technológiáját megvalósító kezdeményezések is.