Rendkívüli nyugdíjemelés az infláció miatt
2012.10.12
A vártnál magasabb infláció miatt november elsejétõl - január elsejéig visszamenõleges hatállyal - 1,6 százalékkal emelik a nyugdíj, illetve egyes szociális ellátások összegét - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb, csütörtökön megjelent számában.

A nyugdíjakat normális esetben az adott évben várható infláció mértékével emelik, idén azonban jóval magasabb az áremelkedés üteme a vártnál, ezért a kormány korábban bejelentette, hogy rendkívüli emelésrõl fognak dönteni - ez jelent meg a Magyar Közlönyben.

A kormányrendelet értelmében a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havi 77 480 forint összeghatárig folyósítható együtt. A 2012. január-október hónapokra járó emelés összegét a novemberre járó ellátással egyidejûleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani - olvasható a rendeletben.

A nyugellátások és egyes más ellátások emelésérõl szóló kormányrendelet értelmében hivatalból emelni kell az öregségi nyugdíjat, a rehabilitációs járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a szülõi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, a korhatár elõtti ellátást, a szolgálati járandóságot, az átmeneti bányászjáradékot, a balettmûvészeti életjáradékot, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást és az önkormányzati képviselõk közszolgálati járadékát.

Ha egy ember egyidejûleg több, a rendelet alapján emelendõ ellátást is kap, a járandóságokat külön-külön kell emelni. Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.