Pénzügyileg stabilabbá és mûködõképessé vált a Groupama
2013.03.12
A Groupama Csoport összevont beszámolója szerint 2012. december 31-én a Groupama összevont díjbevétele összesen 14,2 milliárd euró volt. A vagyon- és felelõsségbiztosítási díjbevétel 3,2%-os növekedéssel elérte a 7,1 milliárd eurót.

„Nagyon örülök a 2011 végén elfogadott akcióterv sikerének, amely most hozta meg a gyümölcsét, azaz a kiváló eredményeket. Stratégiánkban célul tûztük ki, hogy vezetõ, kölcsönös biztosítócsoportként erõsítsük pozíciónkat, a fõ tevékenységeink terén piacvezetõk legyünk három elismert márkanév, a Groupama, a Gan és az Amaguiz révén, és mindenekelõtt gyarapítsuk hûséges ügyfeleink számát. Elsõsorban az innovációra és az ügyfélközpontúságra fókuszálunk, hogy tevékenységeinket az ügyfelek és a tagok igényeihez igazíthassuk.” - mondta Thierry Martel, a Groupama SA vezérigazgatója.

„2012-ben megerõsítettük pénzügyi hátterünket, és egyúttal csökkentettük eszközportfóliónk kockázatait. A csoport most pénzügyileg stabilabbá és teljes mértékben mûködõképessé vált: így lát hozzá a 2013. évre kitûzött fõ célja megvalósításához, amely nem más, mint az operatív jövedelmezõség növelése.” - tette hozzá Christian Collin, a Groupama SA vezérigazgató-helyettese.

Átszervezési programok övezték a 2012-es évet

A Csoport 2012-ben nagyszabású átszervezési programot hajtott végre szavatoló tõkéjének megerõsítése céljából. A nehézségekkel teli, változékony környezetre reagálva 2012-ben mind Franciaországban, mind külföldön kiigazításokat hajtott végre tevékenységében. Franciaországban a Csoport a Groupama SA egyik leányvállalata, a Gan Eurocourtage vagyon- és felelõsségbiztosítási, illetve szállítmánybiztosítási üzletágától vált meg. Külföldön a Groupama spanyol leányvállalatát, a Groupama Seguros y Reasegurost értékesítette a Grupo Catalana Occidente és az INOCSA részére, az Egyesült Királyságban pedig nem-életbiztosítási leányvállalatát, a Groupama Insurance Company Limitedet adta el az Ageas UK-nek. A tranzakció nem érintette a Groupama egyesült királyságbéli alkuszcégeit. Végül 2012. december 31-én a Groupama lengyel fiókvállalatát, a Proama biztosítót is értékesítette a Generali PPF Holding részére.

Ezek az értékesítések 17 százalékponttal javították a szavatoló tõkét.

Jelentõs kockázatcsökkentés

Annak érdekében, hogy a mérleg kevésbé legyen érzékeny a pénzpiaci ingadozásokra, a Csoport jelentõsen módosította eszközstruktúráját 2012-ben:

  • a portfólió részvénykockázatát 2012-ben negyedével sikerült csökkenteni, a mintegy bruttó 2,5 milliárd euró értékben végrehajtott vállalatértékesítések révén; a részvények aránya jelenleg, a 2012. december 31-i állapot szerint 10,1%, a fedezeti ügyletekkel együtt pedig 8,5%, szemben a 2011. december 31-i 12,8%-kal.
  • a Csoport teljesen felszámolta a görög államadóssággal kapcsolatos kitettségét, és nagyban csökkentette az alárendelt kölcsöntõkével, illetve a spanyol banki adóssággal szembeni kitettségét is.

A Csoport ugyanakkor igen jó feltételekkel értékesített ingatlanokat összesen 1,1 milliárd euró értékben. A portfólióban az ingatlanok aránya 2012. december 31-én 6,4% volt, míg 2011. december 31-én 8,1%. A pénzeszközök állománya továbbra is igen magas, körülbelül 8 milliárd euró, ami az eszközök 11%-ának felel meg.

A kockázatcsökkentési politika, illetve az év végén tapasztalt kedvezõ pénzpiaci fejlemények hatására a pénzügyi eszközök nem realizált nyeresége nagymértékben nõtt: 2012. december 31-én 5,1 milliárd euró volt, szemben a 2011. december 31-i 1 milliárd eurós veszteséggel.

A Csoport által indított költségcsökkentési program elsõ eredményei már 2012-ben jelentkeztek, a ráfordításainak volumene 2011-hez viszonyítva 6,5%-kal csökkent. Az intézkedések a Csoport valamennyi vállalatára és minden költségtételre kiterjedtek.

Javuló üzleti teljesítmény a vagyon- és felelõsségbiztosításban

A Csoportnak sikerült megõriznie 13 millió tagja és ügyfele bizalmát. 2012. december 31-én a Groupama összevont díjbevétele összesen 14,2 milliárd euró volt. A vagyon- és felelõsségbiztosítási díjbevétel 3,2%-os növekedéssel elérte a 7,1 milliárd eurót.

A személybiztosítások területén a Csoport a legígéretesebb tevékenységekre, például az egészségbiztosításra és az öngondoskodásra koncentrál, továbbá a unit-linked megtakarításokra, amelyek piacát negatívan érintik az alacsony, hosszú távú kamatlábak, a „Livret A” megtakarítási betét magas hozamai és plafonjának megemelése, illetve az adórendszer bizonytalanságai.


Franciaország: a gépjármû- és lakásbiztosítások kelendõek voltak

A vállalati összetétel átalakítását követõen a Franciaországban befolyt biztosítási díjbevétel a Csoport összes tevékenységének 79%-át tette ki: összege 2012. december 31-én 11,2 milliárd euró volt, amely 2011. december 31-hez képest 4,1%-os visszaesést jelent. Ami a vagyon- és felelõsségbiztosítást illeti, a Groupama Franciaországban növekedést tapasztalt a szerzõdések számában, különösen a gépjármû-biztosításnál (+13 000 szerzõdés) és a lakásbiztosításnál (+32 000 szerzõdés).

A vagyon- és felelõsségbiztosítási díjbevétel összege 5,1 milliárd euró volt: ez egy stabil 4,6%-os növekedés eredménye, amelynek mértéke meghaladja a piaci növekedés ütemét. A lakossági, üzleti és mezõgazdasági biztosítások bruttó díjbevétele 4,1%-os növekedéssel elérte a 3,9 milliárd eurót. Ez a növekedés az állomány bõvülésének, valamint a személygépjármû- és lakásbiztosítások díjkorrekcióját követõ 4,6, illetve 4,0%-os díjbevétel-növekedésének köszönhetõ. A vállalati és önkormányzati biztosítások díjbevétele szintén jelentõs mértékben, 4,4%-kal nõtt.

A személybiztosítási díjbevétel 2012. december 31-én 6,1 milliárd euró volt, ez 10,4%-kal marad el a 2011-es adattól. Ebben nem látszik az egészség- és balesetbiztosítás szép teljesítménye, amelynek 5,7%-os növekedéséhez leginkább az egészségbiztosítási ág 6,6%-os bõvülése járult hozzá.

Az élet- és megtakarítási célú biztosítások díjbevétele 21,1%-kal csökkent, ugyanakkor maga a piac is visszaesett. A piachoz hasonlóan a Csoport is nettó pénzkiáramlást könyvelt el (1,2 milliárd euró), amelynek fõ oka a bruttó pénzbevétel csökkenése, amely a szolgáltatások csupán kismértékû éves növekedésével párosult. A bevételek továbbra is inkább az olyan unit-linked termékek felé mozdulnak, amelyek kevésbé igénylik plusz tõke felszabadítását. A unit-linked szerzõdések az egyéni megtakarításokból származó díjbevétel 14%-át teszik ki.

A nemzetközi színtér

A Csoport Franciaországon kívül 11 további országban van jelen, fõként Európában, illetve Ázsiában is rendelkezik növekedési lehetõségekkel. Az itt szerzett díjbevétel a Csoport összes tevékenységének 19%-át adja, összege 2012. december 31-én 2,7 milliárd euró volt, ami 2011. december 31-hez viszonyítva 2,9%-os visszaesést jelent.
A vagyon- és felelõsségbiztosítási díjbevétel 2012. december 31-én 2,0 milliárd euró volt: ez 0,3%-kal marad el az elõzõ idõszaki adattól. A gépjármû-biztosítás, amely a vagyon- és felelõsségbiztosítási összes bruttó díjelõírás 70%-át teszi ki, továbbra is stabil. A lakásbiztosítás 3,5%-kal növekedett, ellensúlyozva a mezõgazdasági biztosítások 4,1%-os visszaesését.

A személybiztosítás díjbevétele 731 millió euró; ez 9,4%-os csökkenést mutat, amelynek fõ oka a megtakarítási, ill. egyéni nyugdíjbiztosítások díjbevételének visszaesése (-10%) a gazdasági válság által sújtott országokban.

A franciaországi hideghullám rontotta a mûködési eredményeket

2012. december 31-én a biztosítási mûködési eredmény összesen 59 millió euró volt. Míg a személybiztosítási mûködési eredmény a 2012-ben végrehajtott kiigazításoknak, illetve a pénzügyi válság okozta megterhelés csökkenésének együttes hatásaként jelentõsen javult, a vagyon- és felelõsségbiztosításban a 2012-es üzleti évet a biztosítástechnikai eredmény romlása határozta meg; ez fõleg az elõzõ években képzett tartalékok kisebb mértékû feloldásával, illetve az idõjárási események és jelentõs károk nagy számával magyarázható. A vagyon- és felelõsségbiztosítási nettó kombinált hányad így 102,0% volt 2012-ben, szemben a 2011. évi (proforma) 97,9%-kal. Franciaországban a 2012 eleji, 25 éve nem tapasztalt mértékû hideghullám, illetve a rengeteg fagy és vihar sok kis- és közepes összegû kárigényt eredményezett.

A holdingtevékenységeket is magában foglaló mûködési eredmény 2012. december 31-én -78 millió euró volt. Az eszközértékesítések nyereségét és az egyszeri kiadásokat (különösen a tõkekivonási adót) is figyelembe véve az átszervezési intézkedések hatása nélküli eredmény pozitív, összege 2012. december 31-én 91 millió euró volt.

A 2012-ben a Csoport szavatoló tõkéjének erõsítése érdekében végrehajtott üzletág-értékesítések számviteli hatása negatív, összesen 334 millió euróval rontották az eredményt.

A Csoport ráadásul a közép- és kelet-európai leányvállalatok eszközértékének csökkenése kapcsán goodwill-értékvesztést könyvelt el, amely az érintett országok gazdasági környezetének romlását tükrözi. Ez az összesen -298 millió eurós tétel nem befolyásolja sem a pénzeszközök állományát, sem a szavatoló tõkét.
Az értékesített üzleti tevékenységekbõl származó bevétellel, a goodwill-értékvesztéssel, illetve a létszám-leépítési programok végrehajtásához kapcsolódó adók és járulékok nélkül összesen 47 millió eurós átszervezési költséggel együtt a 2012. évi nettó eredmény -589 millió euró volt, míg 2011-ben -1 762 millió euró.

Jelentõsen megerõsített szavatoló tõke

A Csoport saját tõkéje 19,3%-kal nõtt: 2012. december 31-én 6,3 milliárd euró volt, még azt követõen is, hogy 2012 októberében 300 millió euró értékû elsõbbségi részvényt fizettek vissza a Caisse des Dépôts részére. A Groupama csoport összes kötelezettségének a saját tõkéhez viszonyított aránya – az értékelési tartalék nélkül – 0,6 százalékponttal csökkent, 2012. december 31-én 28,5% volt.

2012. december 31-én az alárendelt kölcsöntõke összege 1 238 millió euró volt, míg az elõzõ idõszakban 1 245 millió euró. Ezek a számok nem tartalmazzák a 2007-ben 1 milliárd euró összegben kibocsátott, részesedést megtestesítõ instrumentumként nyilvántartott határozatlan futamidejû, többszörösen alárendelt kötvényeket.
2013-ban a Groupamának szándékában áll kupont fizetni a Csoport által kibocsátott alárendelt kötvények után.

A jogszabály szerinti szavatoló tõke 2012. december 31-én 179% volt, tehát jelentõsen meghaladta a 2011. december 31-ei 107%-ot. Ez a változás a mérleg kockázatainak csökkentésére irányuló programnak, az üzleti tevékenységek értékesítésének, illetve a pénzpiacok év végi jó teljesítményének köszönhetõ.