Ombudsman: sértik a jogbiztonságot a kgfb egyes szabályai
2013.07.04
Az ombudsman szerint sértik a tulajdonhoz való jogot és a jogbiztonságot a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás egyes jogszabályi rendelkezései – közölte az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint Szabó Máté, az alapvetõ jogok biztosa jelentésében a tulajdonhoz való jog és a jogbiztonság sérelmét állapította meg abban, hogy a biztosító a kártérítés általános forgalmi adóval (áfa) növelt összegét csak akkor térítheti meg, ha a bemutatott számla tartalmazza a jármû helyreállításához szükséges munkálatok megnevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint ha a számla megfelel a számvitelrõl szóló törvény elõírásainak.

Közölték: a polgári jog alapján a kárért felelõs személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig ez nem lehetséges köteles megtéríteni a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát. Ha azonban a károsult maga javítja meg a jármûvét csak a javítás nettó összegére jogosult, mert a saját munkájáról nem tud számlát adni.

Az ombudsman azt is problémásnak tartja, hogy a törvény a tulajdonost arra kötelezi, hogy sérült jármûvét külsõ vállalkozással javíttassa meg, ellenkezõ esetben ugyanis nem kaphatja meg a kártérítés áfával növelt összegét.

A polgári jog szabályai szerint a károsultnak meg kell téríteni a károkozás folytán felmerült valamennyi kárát, függetlenül attól, hogy hol és milyen módon javíttatja meg a jármûvét, illetve megjavíttatja-e egyáltalán. Szintén ellentétes a polgári jogi kártérítési alapelveivel, hogy a kártérítési összeget csak meghatározott célra lehet fordítani. Az ombudsman jelezte azt is, hogy a kárt nem csak a szerviz által kiállított tételes számlával kellene igazoltnak tekinteni, hanem igazságügyi szakértõi vélemény alapján is.

Az ombudsman szerint ugyan fontos gazdaságpolitikai érdek a gazdaság fehérítése, ugyanakkor, ez nem alapozhatja meg a tulajdonhoz való jog korlátozását, ezért felkérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert a jogszabály ennek megfelelõ módosítására.