COVID-körkép: ezt lépték a hazai biztosítók
2020.11.13

A hazai biztosítók kínálatában is megjelentek új, vagy megújított termékek a koronavírus következtében felmerülő járulékos kockázatok fedezésére mind az élet-, mind a nem-életbiztosítási területen. Több biztosító jelentősen lecsökkentette például a szerződéses várakozási időt, feloldott pandémiára vonatkozó kizárásokat, több termék esetén elérhetővé tette az online kötést, de emellett teljesen új termékek is megjelentek a piacon.

A körképben az Aegon, az Allianz, az EUB, a Generali, a Groupama, a K&H, a Metlife, az NN, a Posta, a SIGNAL IDUNA és az Uniqa Biztosító termék- és szolgáltatásmódosításai kerülnek bemutatásra.

A tavasz elején váratlanul berobbant járvány komoly gazdasági károkat okozott: vállalkozások ezrei mentek csődbe, munkahelyek szűntek meg egyik napról a másikra. Ahogy az Aegon fogalmaz: „a biztosítási szektor egyik rémálma vált valóra 2020-ban a koronavírus megjelenésével”. Ebben a helyzetben az ügyfelekben is felmerült a kérdés, hogy biztosításuk milyen védelmet jelent a koronavírus kapcsán, illetve olyan alternatívák iránt érdeklődtek, mellyel meg tudják tartani életbiztosításukat. Több biztosító is jelezte, hogy a járványhelyzetet követően megnőtt a biztonság és tervezhetőség iránti igény, így a biztosítás iránti kereslet is. Nem véletlen, hogy az új ügyféligények beazonosítását több társaságnál az azonnali cselekvés követte.

Utasbiztosítások

A nem-életbiztosítási termékek közül leghamarabb az utasbiztosításokkal kapcsolatban merült fel kérdésként, hogy milyen térítésre számíthatnak az ügyfelek, hiszen alapesetben nem jellemző, hogy a biztosítók vállalják a járványos megbetegedésekre vonatkozó kockázatviselést.

Az Aegon Biztosító a rendkívüli helyzetre tekintettel 2020 május 15-től a COVID-19 kapcsán feloldotta a pandémiára vonatkozó általános kizárásokat az összes utasbiztosítása esetében. Ennek értelmében az az utas, aki koronavírussal kapcsolatos sürgősségi orvosi ellátásra szorul külföldön, biztosítási fedezetben áll.

Az Allianz Biztosítónál nem volt szükséges módosítani a szerződési feltételeken, mivel azok már a pandémia kitörésekor kiterjedtek a vírusfertőzés kapcsán felmerülő sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó költségekre. Ugyanakkor a területi hatály vonatkozásában történt változás a vírushelyzet hatására, így az Allianz utasbiztosítások területi hatálya az utazásra nem javasolt térségek listájától függetlenül kiterjed a következő országokra: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus Görögországhoz tartozó területe, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

Az EUB is több újdonságot bevezetett: az Európa és Világ-1 területi hatályra létrejött utasbiztosítási szerződések esetében vállalja a kockázatviselést a járványos megbetegedésekre - ezen belül a Covid-19-re is, ha pedig az utas igazolt Covid-megbetegedés miatt nem tud elutazni, a sztornó biztosítás keretein belül vállalja a szolgáltatást. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az EUB nem alkalmazza azt a kizárást sem, mely szerint a Külügyminisztérium által I-es kategóriába sorolt országokra nem érvényes az utasbiztosítás, így jelenleg az Európai Unió országai, Svájc, Norvégia, Egyesült Királyság és Liechtenstein esetén továbbra is vállalja szolgáltatást a biztosítási szerződésben foglaltak szerint.

Lakásbiztosítások

Bár a piacon nem számít egyedülállónak, a járványhelyzet miatt tömegessé váló home office miatt a Posta Biztosító is bevezette a lakásbiztosítási alapcsomagjai mellé köthető Home office csomagot, amely többek között magában foglalja az otthon használt saját informatikai eszközök biztosítását és nem saját eszközök elemi biztosítását, továbbá 6 hónapos díjátvállalást munkanélküliség esetére, illetve a háztartási kisbalesetek fedezetét.

Az Aegon lakásbiztosításai már 2010 óta fedezetet nyújtanak munkáltatótól hazavitt eszközökre, csakúgy, mint a SIGNAL IDUNA lakásbiztosítási termékei, melyek széles körű fedezetet nyújtanak a munkáltató tulajdonában levő és az otthonunkban folytatott munkavégzés során használt elektronikai és bármely más eszköz, vagy készletnek minősülő ingóság biztosítására, mind tűz-elemi kár, mind pedig betöréses lopás kockázatai szempontjából. Emellett a választható elektromos berendezés biztosítás kezelési hiba, ügyetlenség, vagy akár közúti baleset során is védelmet nyújthat az adathordozók sérülése esetén, amihez még adatmentési assistance szolgáltatás is választható. Az Uniqa Biztosító is rendelkezett már korábban is olyan lakásbiztosítási csomaggal, amely tartalmaz idegen vagyontárgyak biztosítása fedezetet, amelyen belül megtérítik a biztosított munkáltatójától munkavégzés céljából átvett vagyontárgyakban keletkező károkat.

Élet-, baleset- és egészségbiztosítások

A biztosítók gyakorlata eltérő abban, hogy az életbiztosítási termékek és a hozzájuk kötött kiegészítő biztosítások esetén egy világjárvány a kizárások közé tartozik-e, vagy sem. Az Aegon Biztosítónál általában nem tartozik a kizárások közé a világjárvány, ennek megfelelően a jövedelempótló és a kórházi napi térítésre szóló biztosítások esetében azon ügyfelek, akik korábban megkötötték ezen fedezetekre a biztosításukat, számíthatnak szolgáltatásra a világjárvány okozta események kapcsán is. A K&H Biztosító szintén úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt bekövetkező eseményekre is térít. A döntés vonatkozik az összes egyéni kockázati életbiztosításra, a hitelhez kapcsolt-, valamint a számlához kötött életbiztosításokra is, melyek kártérítést nyújtanak többek között a halálesetre, kórházi napi térítésre, keresőképtelenségre, munkanélküliségre. A Metlife Biztosító feltételei járványhelyzetre vonatkozó kizárásokat nem tartalmaznak, ami az új szerződések esetében is igaz. Az Uniqa Biztosító vállalati személybiztosításainál nem volt szükség a feltételek módosítására, mivel azok igazolt COVID-19 fertőzés esetére is nyújtanak fedezetet (napi térítés vagy keresőképtelenségi térítés).

Több biztosító módosított a járványt követően az egyes életbiztosítási, valamint baleset- és egészségbiztosítási termékeknél érvényes várakozási, kockázatkizárási időn. Az Aegon egyes termékeinél 30 napra csökkentette az Aegon a 6 hónapos várakozási időta COVID-19 betegséggel összefüggő, bármely okú halálszolgáltatás esetében. A Metlifenál a különböző fedezetek esetében eltérő belépési kor és várakozási idő van érvényben, de az életbiztosítások esetén nincs várakozási idő, így a megkötött szerződések akár az első díj befizetésének másnapjától már azonnali védelmet nyújtanak. Módosított az NN Biztosító is: pozitív teszttel igazolt COVID-19 megbetegedésből eredő kórházi kezelés esetén, a piacon általában jellemző 90 vagy 180 nap helyett mindössze két hétre rövidítette le a kockázatkizárási időt több konstrukciónál is.

Megjelentek új fedezetek is a járvány hatására a személybiztosítási termékcsoportban is. A Generali Biztosító minden Private Care és Company Care egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfele számára díjmentesen elérhetővé tette a telekonzultációs szolgáltatást, emellett 1 alkalommal az elvégzett COVID-19 szűrővizsgálat költségének megtérítését (15.000 Ft összegig) is vállalja a biztosító és segítséget nyújt a tesztet végző szolgáltató megtalálásában. A Generali munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítása is két új fedezettel bővíthető: a munkavállaló COVID-19 vírusfertőzése miatti kórházi ellátása esetén kórházi napi térítést nyújt; majd a kórházi ellátást követő keresőképtelenség időszaka alatt, 14 napig téríti az egészségügyi ellátóhelyről való hazaszállítás, a kontrollvizsgálatok miatt felmerülő utazások, de például a gyermekfelügyelet és a házhoz rendelt ételek házhozszállításának költségére vonatkozóan kiállított számlák összegét is. Mindkét kiegészítő kockázat esetén meghatározott időre, 10 hónapra köthető szerződés.

A Groupama Biztosító a járvány idején két kockázati életbiztosítását is olyan ingyenes kiegészítő biztosítással kínálja, amely a biztosított pozitív koronavírus tesztje miatti, orvosilag indokolt, 24 órát meghaladó kórházi tartózkodása esetén egyszeri összeget fizet ki kórházi többletszolgáltatásként. Újdonság az OTP Bank által értékesített jelzáloghitel törlesztési biztosítás esetében, hogy amennyiben a biztosított a moratórium időszaka alatt veszíti el munkáját, akkor nem 6, hanem legfeljebb 12 hónapig vállalja át a törlesztőrészlet megfizetését.

A Metlife Biztosító meglévő egészség- és életbiztosítási terméke fedezeti szintjeit bővítette: az újítások közé tartozik többek között a keresőképtelenség esetére szóló új táppénz fedezet. Emellett egy új MetProtect terméket is bevezetett három fedezettel (kockázati élet, kórházi napi térítés és kieső jövedelem pótlása). A COVID-19 alatt jelentős mértékben megnőtt a kereslettel szembesült a társaság a kockázati életbiztosítások iránt, így az új hitelfedezeti és tanulmányijáradékkal célzott igényekre szabható megoldást igyekeznek kínálni ügyfeleiknek.

Tekintve, hogy sok beteg szorulhat tartós kórházi kezelésre, akár gépi lélegeztetésre, intenzív kórházi ellátásra, ezért az NN Biztosító is úgy döntött, hogy a fertőzés sajátosságaihoz igazítja kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosításait. Ezek célja, hogy kórházi ellátás esetén a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésével segítse a kedvezményezettet például a kórházi tartózkodással kapcsolatos többletköltségek fedezésére.

Az Uniqa Biztosító a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások esetében megtéríti a Covid-tesztet, ha az orvosi beavatkozáshoz (pl. egynapos sebészet), vizsgálathoz az adott ellátó előírta a negatív tesztet.

Segítség a nehéz anyagi helyzetbe került ügyfeleknek

A járványhelyzet, illetve az annak nyomán előálló gazdasági környezet rengeteg embert hozott nehéz anyagi helyzetbe. A biztosítók többféle megoldást is igyekeztek kialakítani az átmeneti pénzügyi problémával küzdők megsegítésére, hogy meg tudják őrizni biztosításaikat. Az Aegon Biztosító bevezette meghatározott kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítási termékei esetén a fixen 6 hónapra igénybe vehető átmeneti díjfizetés szüneteltetés és biztosítási összeg csökkentés lehetőségét. Erre az időszakra a biztosítási szerződésben szereplő biztosítási összegek 0 forintra csökkennek, a biztosító nem viseli a kockázatot, azaz nem teljesít biztosítási szolgáltatást az ebben az időszakban bekövetkezett biztosítási eseményekre. Emellett bizonyos élet és nyugdíjbiztosítások esetén az ügyfelek kamatmentes kötvénykölcsönt igényelhet 6 havi díjnak megfelelő összegben.

A Generali Biztosító szintén kiemelten figyelt arra, hogy segítse ügyfeleit akár egy esetleges átmeneti anyagi nehézség áthidalásában is, így a díjmentesítés terén módosításokat vezetett be.

Online, papírmentes kötés

A járványhelyzet miatt fontossá vált az ügyfelek és a dolgozók biztonsága is, mindez komoly lökést adott a digitális értékesítés továbbfejlesztésének olyan termékek esetén is, ahol korábban ez nem volt jellemző. Az Aegon életbiztosításai és balesetbiztosításai közül már most több módozat teljesen online folyamatban megköthető. Értékesítési hálózata a jelenlegi rendkívüli helyzetben a legtöbb biztosítást már távértékesítéssel is értékesíti, minimálisra csökkentve a személyes kontaktusok számát, de nem csorbítva a teljes körű kiszolgálás biztosítását.

Három lakossági tömegterméket: a lakás, illetve az egyedi KGFB és casco biztosításokat már teljesen papírmentesen köthetik meg a Generali ügyfelei is. A megtakarításos életbiztosítások esetében – a törvény által előírt – kötelező átvilágítást és az aláírást is teljes mértékben online, személyes jelenlét nélkül végezhetik el az ügyfelek, ezzel papírmentessé vált az életbiztosítási értékesítési folyamat. Az életbiztosítások esetén alkalmazandó átvilágítási folyamat eddig jellemzően személyesen történt, mostantól azonban az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek esetében az aláírás is digitálissá vált, így a teljes szerződéskötés, beleértve a teljes körű átvilágítást is, elvégezhető személyes jelenlét nélkül.

A K&H Biztosító mind a bankfiókok, mind pedig a helyi képviselői hálózata számára elérhetővé tette a távértékesítést, valamint az online felületeken is több termék érhető el. A lakásbiztosítással rendelkezők az azonnali kárkifizetési folyamat által egyszerűbben és gyorsabban juthatnak a kártérítéshez, akár telefonos ügyintézéssel is. Az utas-, lakás- és kötelező gépjármű felelősség biztosítás pedig már a mobilbankban is megköthető.