Súlyos bizalmi válságot hozott 2020
2021.01.22

A koronavírus-járvány és az annak következményeként kialakult gazdasági válság, illetve a fokozódó politikai instabilitás nyomán világszerte jelentősen megrendült az intézményekbe és kormányzati döntéshozókba vetett bizalom tavaly. Az emberek leginkább a saját munkaadójuk által közölt információban bíznak – derül ki a 28 országban elvégzett Edelman Trust Barometer kutatás idei eredményeiből.

Az Edelman kommunikációs tanácsadó cég 2001 óta évente készít bizalmi felmérést Edelman Trust Barometer címen. A 2021-es, 33 ezer fővel, 28 országban készített globális felmérés szerint az emberek világszerte sokkal megbízhatóbbnak tartják saját munkáltatójukat (76%), mint általában a vállalkozásokat (61%), az NGO-kat (57%), a kormányokat (53%) és a médiát (51%).

Az intézményekbe vetett általános bizalom a tavalyi év májusáig emelkedett, azonban május és idén január között jelentősen visszaesett, különösen a kormányok, a média és a civilszervezetek iránt. Különösen nagy hullámvasutat járt be a kormányzatba vetett bizalom például az Egyesült Királyságban, ahol 2020 január és május között 24 ponttal nőtt, majd ezt követően az év hátralevő részében 15 pontot zuhant a bizalmi mutató értéke. A vizsgált országok kétharmadában a vállalkozásokba vetett bizalom magasabb, mint a kormányzatok iránti. Az intézmények közül egyedül a vállalkozások azok, amelyeket a válaszadók egyaránt kompetensnek és etikusnak tartanak.

Figyelemreméltó, hogy a válaszadók több mint kétharmada (68%) úgy látja, hogy a vezérigazgatóknak, cégtulajdonosoknak részben át kellene venniük azoknak a problémáknak a megoldását, amelyekre a kormányok mostanáig - a közvélemény nagy része szerint - nem tudtak hatásos válaszokat adni. A kutatás eredményei alapján az emberek kitüntetett szerepet szánnak a vállalatoknak a hiteles és megbízható információáramlás helyreállításában – ez a munkavállalóik és a közvélemény tájékoztatására, vagyis a belső és külső kommunikációra egyaránt vonatkozik. Minden második megkérdezett (53%) úgy látja, hogy az álhírek visszaszorításában a hagyományos média mellett fontos szerep jut a vállalatoknak. 

„A felmérés legfrissebb adatai aggasztó jelenségre hívják fel a figyelmet: világszerte nagymértékben felgyorsította a bizalomvesztést a 2 millió emberéletet követelő COVID-19-járvány, amelynek munkanélküliségre gyakorolt negatív hatása csak az 1929-es gazdasági világválságéhoz mérhető” – áll a tanulmányban. 

Rekord széles a bizalmi szakadék

A jelentés szerint 2016 óta egyre nagyobb szakadék tátong bizalom tekintetében a jobban tájékozott emberek és a jóval szkeptikusabb szélesebb tömegek között. A kutatás az intézmények, szervezetek iránti bizalmat és hitelességet vizsgálja, két csoportra bontva az online közönséget. A teljes mintát a 18 évesnél idősebb lakosságból merítik, ezen belül pedig külön értékelik az "informált polgárokat", vagyis a 25-64 év közötti, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a legfelső jövedelmi negyedbe tartozó, rendszeres médiafogyasztókat, akik a felmérésben szereplő 27 ország teljes népességének 17 százalékát teszik ki. Az két csoport általános bizalma között mintegy 16 százalékpontos különbség figyelhető meg, ami rekord magasnak számít. A "bizalmi szakadék" nagyrészt az ugyancsak szélesedő jövedelmi különbségekkel és a jövőre vonatkozó eltérő kilátásokkal magyarázható.

A vizsgálatban szereplő országok közül a legnagyobb szakadék a két csoport bizalmi szintje között Ausztráliában (22 százalékpont) és Franciaországban (20 százalékpont) figyelhető meg.

Bizalmi válság a vezetőkkel szemben  

A megkérdezettek kifejezetten kritikussá váltak a politikai vezetőkkel szemben: a kormányzati vezetők mellett a civil szervezetek és az újságírók, de még a vallási vezetők szavában is kevésbé bíznak az emberek, mint korábban.

Rekord alacsony a hírforrások iránti bizalom

Egyre többen bizonytalanodnak el a megfelelő, hitelesnek tekinthető információforrás kiválasztásában. A globális járványhelyzet nyomán a különböző hírforrásokba vetett bizalom kivétel nélkül rekordalacsony lett. Az emberek 61%-a szerint a média nem objektív és pártatlan, 59% szerint pedig az újságírók szándékosan próbálják félrevezetni az embereket azzal, hogy olyan dolgokat mondanak, amelyekről tudják, hogy hamisak vagy túlzóak.

A technológiában bízunk a legjobban

Ami az egyes iparágakba vetett bizalmat illeti, minden egyes szektornál csökkenés volt megfigyelhető 2020-ban. A pénzügyi szektorba vetett bizalom még mindig a legalacsonyabb az egyes iparágak között, de tíz év trendjét tekintve itt figyelhető meg a legnagyobb javulás.