Roncsautó tárolása: több százezres bírság is lehet a szabályszegés ára
2021.02.02

Egy szerencsés kimenetelű közúti balesetben a gépjárművek nem károsodnak annyira, hogy ne lehessen megjavíttatni, rosszabb esetben azonban akár totálkárossá is válhatnak. A mozgásképtelen gépjárművek tárolása sok problémát okozhat, az erre vonatkozó szabályokat ismerteti cikkében a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító.

Jelenleg nincs olyan egységes, egész országra kiterjedő törvényi szabályozás, amely általános jelleggel megtiltaná az üzemképtelen gépjárművek közterületen történő elhelyezését és tárolását. A helyi önkormányzatok ugyanakkor alkothatnak olyan, kifejezetten az adott településre vonatkozó szabályokat, amelyekben korlátozzák a gépjármű tulajdonosokat abban, hogy hol tárolhatják a gépjárművük roncsait. Az önkormányzatok többsége alkotott erre vonatkozó szabályozást, a korlátozó rendelkezések általában a közösségi együttélés szabályairól szóló, vagy a közterületek használatáról szóló rendeletekben kerültek elhelyezésre.

Nagyobb településeken gyakoriak az olyan jellegű szabályok, amik tiltják azt, hogy üzemképtelen gépjárművet főútvonal mentén vagy tömegközlekedési eszközök által használt útvonalon helyezzünk el. Sok esetben még a mellékútvonalon történő tárolást is időhöz kötik, üzemképtelen gépjárművet csak meghatározott ideig tárolhatunk közterületen. Ez az idő egyes településeken csupán 10 nap, míg más településen akár 30 nap is lehet. Általában pedig van arra lehetőség, hogy a gépjármű tulajdonosa engedélyt kérjen a hosszabb időtartamú közterületi tárolásra.

A szabályok megszegése esetén az önkormányzatok felszólíthatják a roncs tulajdonosát a gépjármű elszállítására. Ennek eredménytelensége esetén elszállíttathatják az üzemképtelen gépjárművet. Az önkormányzatoknak joguk lehet akár értékesíteni, akár megsemmisíteni is a roncsot. A szállítási, tárolási, értékesítési, megsemmisítési költségeket pedig végső soron a gépjármű tulajdonosának kell megfizetnie. Mindezeken túlmenően a szabályok megszegőivel szemben akár többszázezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabhatnak az önkormányzatok.

Abban az esetben tehát, ha gépjárművünk működésképtelenné válik és azt közterületen szeretnénk tárolni, illetve csak ott tudjuk tárolni, akkor minden esetben tájékozódjunk a helyi szabályokról a további kellemetlenségek elkerülése érdekében.