Szigorodó felügyelet: mi lesz a nagy biztosítókkal?
2011.08.25
A Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetsége (IAIS) olyan új szabályok létrehozását tervezi, amely megakadályozná, hogy túl nagy, és rendszerkockázatot jelentõ (too big to fail) biztosítótársaságok jöhessenek létre. Iparági szakértõk szerint a biztosítók esetében azonban – ellentétben a bankokkal – nem írnak majd elõ pótlólagos tõkeemelést.

Az új szabályjavaslatok célja – melyet a globális pénzügyi rendszer szabályozásán dolgozó Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), a Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetsége segítségével dolgoz ki – hogy megakadályozza az AIG biztosítóéhoz hasonló problémák ismétlõdését, mely az Egyesült Államok mentõcsomagjára szorult a 2008-as pénzügyi válság során.

Az FSB a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsággal (BCBS) közösen júliusban hozta nyilvánosságra terveit, hogy növeljék a legnagyobb bankok veszteségelnyelõ képességét pótlólagos tõkeemelés formájában, ugyanakkor az egyéb pénzügyi szervezetekre - beleértve a biztosítókat is – vonatkozó szabályok kidolgozása még folyamatban van.

Yoshihiro Kawai, az IAIS fõtitkára a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy a rendszerszempontból fontos intézmények (G-SIFIs) meghatározásának, illetve ezek szabályozásának módját várhatóan a jövõ évi, mexikói G20 találkozó elõtt véglegesíteni fogják.

„Már folytattunk megbeszéléseket az FSB-vel, és bele is egyeztek olyan szakpolitikai intézkedések, különféle mutatók és módszerek kidolgozásába, mellyel beazonosíthatóvá válnának a rendszerszempontból fontos biztosítótársaságok. Minderre valamikor a következõ évben kerülhet sor” – nyilatkozta a fõtitkár.

A G-SIFIs-ek közé sorolt biztosítókra azonban biztosan nem vonatkozik majd olyan tõkepótlási kötelezettség, mint a bankokra.

A Reuters egy nemzeti szabályozó hatóságnál dolgozó forrására hivatkozva azt írja, hogy a felügyeleti hatóságok számára egyelõre még nem egyértelmû, hogy elõírnak-e a biztosítók számára valamilyen pótlólagos tõkeemelést az általuk esetlegesen okozott pénzügyi rendszert érintõ kockázatok megfékezésére.

Kawai szerint egyelõre semmilyen döntés nem született, azonban vannak más, a tõkeemeléseknél fontosabb szempontok is, amellyel a rendszerszinten fontos biztosítótársaságokat szabályozni lehet.

„Három fontos szakpolitikai intézkedésrõl beszélhetünk a G-SIFIs-k kapcsán. Az egyik a nagyobb veszteségelnyelõ képesség, a másik a felügyelet fokozása, a harmadik pedig a teljes szerkezetátalakítás. Nem szabad, hogy egyetlen biztosító is a too big to fail kategóriába tartozzon2 – tette hozzá a fõtitkár. Véleménye szerint a második és harmadik intézkedést kellene a biztosítók esetében alkalmazni.

A Reuters forrása szerint az AIG szerkezetátalakítása után jelenleg nem lehet több olyan biztosító, amely globálisan rendszerkockázatot jelentene, vagyis az új szabályozásnak elsõsorban prevenciós jelentõsége lesz.