Ezt ajánlja az MNB az online biztosításközvetítõknek
2014.11.19
Nyilvános konzultációt és a biztosítási piaci érdekképviseletekkel való egyeztetést kezdeményezett az MNB az online biztosításközvetítõi tevékenységhez kapcsolódó jegybanki ajánlás tervezetérõl. Az ajánlás célja, hogy az ügyfelek valós igényüknek megfelelõ biztosítást köthessenek, s ehhez alapos, szakszerû közvetítõi tanácsokat, illetve könnyen összehasonlítható elektronikus ajánlatokat kapjanak.

Ajánlástervezetet jelentetett meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján az elektronikus felületeken végzett biztosításközvetítõi, illetve a személyes biztosítási értékesítést támogató internetes tevékenységhez kapcsolódóan. A dokumentum közzétételével a jegybank nyilvános konzultációt kezdeményezett a várható szabályozásról, s ezzel párhuzamosan egyeztet a témáról az érintett érdekvédelmi szervezetekkel (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége, Magyar Biztosítók Szövetsége) is. Ezt követõen az ajánlás 2015. januárban jelenhet meg, s elõírásainak alkalmazását március 1-jétõl várja el a jegybank a biztosításközvetítõi piaci szereplõktõl.

Alapvetõ cél, hogy az ügyfelek az online alkuszi portálok segítségével is a valós szükségleteiknek megfelelõ biztosítást köthessenek. Ezt megelõzõen alapos, szakszerû közvetítõi tanácsadásban részesüljenek, az általuk felkeresett elektronikus összehasonlító felületek egyszerû nyelvezetûek, átláthatók és egyértelmûek legyenek, s a biztosítási szolgáltatások árán túl azok tartalmát is könnyen össze lehessen vetni.

Elvárás, hogy az elektronikus közvetítõi információk ne legyenek félrevezetõk vagy a pénzügyi piacokba vetett bizalmat rombolók. Elvárható, hogy az ügyfelek az elektronikus felületeken könnyen tudják azonosítani mind az adott biztosításközvetítõ adatait, mind az általa közvetített biztosítási típusokat. Törekedni kell arra, hogy az ügyfelek a piacon elérhetõ valamennyi meghatározó biztosítási terméket összehasonlíthassák. Valamelyik biztosító konstrukciójának, egyedi ajánlatának kiemelése, megkülönböztetése az adott termék ajánlásának, a biztosító megbízása alapján végzett közvetítésnek minõsülhet, amely befolyásolhatja, torzíthatja az ügyfél döntését.

Összetett, egyedi ügyféligényeket kielégítõ biztosítási termékeknél a jegybank elengedhetetlennek tartja az online mellett a szóbeli tájékoztatást is. Ezért a biztosítási ajánlatok véglegesítése elõtt itt szükség van az ügyfelek szükségleteinek telefonos vagy személyes pontosítására. Mobiltelefonos alkalmazásokon való termék-összehasonlítás – az igényfelmérés, ügyfél-tájékoztatás terjedelmi korlátai miatt – csak egyszerûbb termékek (például utasbiztosítás) esetében célszerûek.

A jegybanki szabályozás azért szükséges, mert a technológiai fejlõdéssel egyre hangsúlyosabbá válnak – a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási piacon már meghatározóak – és dinamikusan változnak az elektronikus biztosításközvetítõi felületek. A jelenlegi jogszabályok ugyanakkor a biztosításközvetítés általános kereteirõl rendelkeznek, nem tartalmaznak külön szabályokat az elektronikus közvetítõi tevékenységre. Ajánlásában az MNB a prudenciális iránymutatás mellett fogyasztóvédelmi elveket is megfogalmazott.