PSZÁF: közel 4000 fogyasztói beadvány három hónap alatt!
2011.11.02
Igen nagymértékben, 73,6%-kal emelkedett a PSZÁF-hoz érkezett fogyasztói beadványok száma az idei harmadik negyedévben. A biztosítókat érintõ beadványok száma ugyanakkor csökkenést mutat.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. III. negyedéves adatokat tartalmazó statisztikai összefoglalója felöleli egyrészt a felügyelethez érkezett fogyasztói beadványokat, melyeket a felügyelet hatósági eljárásban vizsgál meg, másrészt tartalmazza az ügyfélszolgálathoz érkezett és közvetlenül megválaszolt megkereséseket.

Fogyasztói beadványok azok a jogszabályban meghatározott tartalmi és formai szempontoknak megfelelõ beadványok, amelyeket a felügyelet hatósági fogyasztóvédelmi eljárás keretében vizsgál, és amely révén ellenõrzi, hogy az ágazati jogszabályokban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek megfelel-e a beadvánnyal érintett pénzügyi szervezet tevékenysége. A felügyelet ügyfélszolgálata kezeli azon megkereséseket, amelyek nem vizsgálhatók hatósági eljárás keretében, valamint azokat, amelyek célja általános tájékozódás, információkérés a Felügyelettõl.

Az idei harmadik negyedévében a felügyelethez összesen 3 811 fogyasztói beadvány érkezett, mely az elõzõ negyedévi értéknek mintegy a két és félszerese, az elõzõ év azonos idõszakában regisztrált adatnál pedig 63,6 %-kal több. A korábbi idõszakok esetében tapasztalt egyre csökkenõ tendencia után a tárgynegyedévben jelentõs növekedés figyelhetõ meg, mely elsõsorban a magánnyugdíjpénztári beadványszám megsokszorozódásának tudható be. Míg az elsõ félévben a pénzpiaci szektorra érkezett beadványok száma volt a legjelentõsebb tétel, addig a júliustól szeptemberig tartó idõszakban a pénztári szektor állt az elsõ helyen.

A kötelezõhöz kapcsolódik a legtöbb fogyasztói panasz

A biztosítókat érintõ beadványok száma 2011 II. negyedévéhez viszonyítva hozzávetõlegesen stagnálást mutatott, az elõzõ év azonos idõszakához képest viszont csaknem 46 %-kal csökkent.


Ami a biztosítói intézménycsoportokat illeti, a beadványoknak mindössze elenyészõ része – kevesebb, mint 3%-a – kapcsolódik biztosítás közvetítõkhöz, illetve biztosító egyesületekhez.

A szolgáltatástípusokat tekintve a bejelentések több mint háromnegyedét a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással, a lakás- és életbiztosításokkal kapcsolatos ügyek teszik ki.


A beadványtípusok szerinti csoportosítás alapján hozzávetõlegesen ugyanekkora arányt képviselnek a kárkifizetésekkel összefüggõ, az egyéb ügyviteli hibákkal és a tájékoztatási hiányosságokkal kapcsolatos beadványok az alábbi diagramok szerint.


Piaci részesedésüket jelentõsebben meghaladó mértékben érkeztek beadványok a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-re, a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-re, illetve az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-re. Piaci részesedéséhez mérten kevés beadvány érkezett az ING Biztosító Zrt.-re, a Magyar Posta Biztosító Zrt.-re és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-re, valamint az UNIQA Biztosító Zrt.-re és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re.