Javult az ING biztosítói üzletágának eredménye
2013.08.07
A nemzetközi ING Csoport az idei második negyedévében 942 millió euró nettó eredményt ért el az egyszeri tételeket nem számítva. A biztosítói üzletág EurAsia csoportjának (Insurance EurAsia) – melyhez a magyar ING Biztosító Zrt. tartozik – mûködési eredménye a második negyedévben 256 millió euró lett, ami 26,1 százalékos emelkedés az elõzõ és hasonló idõszakához képest és több mint háromszorosa a 2013. elsõ negyedévinek.

A csoport egyszeri tételek nélküli nettó eredménye az elsõ negyedévi 800 millió euróval és a 2012. 2. negyedévi 1 109 millió euróval szemben 942 millió euró lett. A banki tevékenységek egyszeri tételek nélküli eredménye 13,5%-kal 1 147 millió euróra nõtt a 2012. 2. negyedévhez képest, és 1,9%-kal csökkent a 2013. elsõ negyedévi erõs idõszakhoz képest.

A folyamatos költségracionalizálási programok további megtakarításokat eredményeztek és a költség/bevétel arány 54,3%-ra javult.

A biztosítói üzletág EurAsia csoportjának (Insurance EurAsia) mûködési eredménye a második negyedévben 256 millió euró lett, ami 26,1 százalékos emelkedés a 2012. második negyedévi eredményhez képest és több mint háromszorosa a 2013. elsõ negyedévinek. A mûködési eredmény alakulása az átalakítási programból, a javuló nem-életbiztosítási eredményekbõl és az alacsonyabb finanszírozási költségekbõl eredõ költségcsökkentéseknek köszönhetõ. A befektetési spread 94 bázisponton változatlan, mivel mind az átlagos életbiztosítási eszközök és az átlagos befektetési bevételek szintje stabil maradt. Az Insurance EurAsia csoport adózás elõtti eredménye 182 millió euró lett, amely jelentõs javulást jelent, mind az elõzõ év hasonló idõszakához, mind az elõzõ negyedévhez képest.

A biztosítói üzletág U.S.A.-beli csoportjának (Insurance ING U.S.) mûködési eredménye 140 millió euróra emelkedett, a 2012. 2. negyedévi 102 millió euróhoz és a 2013. elsõ negyedévi 87 millió euróhoz képest. A mûködési eredmények növekedését egyrészt a díjak és a díj-alapú bevételek emelkedése, valamint a magasabb technikai fedezet okozzák.

2013. második negyedéve továbbra is erõs nettó beáramlást mutatott a Nyugdíj és Vagyonkezelési üzletágakban. Az adózás elõtti eredmény -19 millió euró volt, ami a tõkevédelmet szolgáló pénzügyi mûveletek veszteségeit tükrözi.

Az Insurance EurAsia csoportban a biztosítótársaságokra vonatkozó direktíva (IGD) Szolvencia I. szerinti fizetõképességi mutatója 304 százalékra javult, míg a becsült összesített tõkemegfelelési mutató az ING Insurance U.S. esetében 454 százalékon állt június 30-án.

Az ING Csoport elsõdleges jelentõséget tulajdonít a holland állam felé fennálló adóssága törlesztésének, ennek megfelelõen 2013-ban nem kerül sor a törzsrészvények utáni évközi osztalékfizetésre.

A gyorsjelentést kommentálva Jan Hommen, az ING Csoport vezérigazgatója kiemelte a javuló eredményeket és megerõsítette a csoport szándékait az európai üzletág jövõbeli tõzsdére vitelével kapcsolatban.

„Az InsuranceAsia mûködési eredménye jelentõs javulást mutatott mind az elõzõ év azonos idõszakához, mind pedig az elõzõ negyedévhez képest. Az európai üzletág felgyorsította átalakítási programját, felkészülve arra, hogy a tervezett elsõdleges nyilvános részvénykibocsátás 2014-ben megtörténhet. A program máris költségmegtakarításokat eredményezett, amelyek a nem-életbiztosítási terület eredményeinek javulásával és az alacsonyabb finanszírozási költségekkel együtt hozzájárultak a második negyedéves eredményekhez.”

„A pénzügyi teljesítmény a második negyedévben mindhárom üzleti szegmensben stabil volt. Az ING megnyugtató, 1 147 millió euró összegû, egyszeri tételek nélküli adózás elõtti eredményt ért el, a kihívásokkal teli gazdasági környezetet tükrözõ, megnövekedett kockázati költségek ellenére. A betéti beáramlás továbbra is erõs, az alapokba beáramló összegek nettó növekedése 6,5 millió euró volt, míg a nettó kamatmarzs 1,42 százalékra nõtt. A költségcsökkentésre irányuló erõfeszítések hozzájárultak ahhoz, hogy a költség/bevétel arány 54,3 százalékra csökkent és a tõkemegtérülés az év elsõ hat hónapjára vetítve 9,3 százalékra javult, ami megközelíti 2015-re tett célkitûzésünket, a 10-13 százalékot.”

Októberben vezérváltás

“Október 1-én Ralph Hamers veszi át helyemet az ING Csoport vezérigazgatói székében. Ralph-fal együtt dolgozunk a zökkenõmentes átállás biztosítása érdekében és meggyõzõdésem, hogy továbbra is erõs, fenntartható jövõt építünk vállalkozásaink számára, miközben figyelmünk középpontjában ügyfeleink igényei állnak.”

Mint ismeretes, az Európai Bizottság döntése alapján az ING-nek szét kell választania banki és biztosítási/vagyonkezelõi üzletágát és az utóbbit függetleníteni kell a banki üzletágtól. A biztosítási/vagyonkezelõi üzletág függetlenné válása a cég tervei szerint az európai üzleti egységek esetében elsõdleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) és a részvények tõzsdei bevezetése keretében valósul meg, így a tervek szerint az ING európai biztosítási/vagyonkezelõi üzletága önálló, tõzsdén jegyzett cégcsoporttá válik a jövõben.