Óriási növekedési potenciál a román biztosítási piacban
2011.06.07
A Genarali továbbra is potenciált lát a román piacban: prognózisuk szerint ugyan idén egyszámjegyû csökkenés várható, 2012-2015 között azonban újra növekedni fog a piac.

Ez a véleménye a nemzetközi piaci elemzõknek, akik szerint Románia, Lengyelországban egyetemben kiemelkedõ növekedési lehetõségekkel néz szembe közép-hosszú távon. A román biztosítási penetrációs számok is megerõsítik ezen várakozást, igaz, a növekedéshez elengedhetetlen a kedvezõ gazdasági környezet – állítja a Generali Románia igazgatója, Marie Kovarova. A gazdaság általános helyzete és a biztosítási piac között igen szoros a korreláció – tette hozzá az igazgatónõ.

Az elmúlt évek gazdasági válsága: a csökkenõ életszínvonal, a növekvõ munkanélküliség, a hitelválság, illetve az általános gazdasági pesszimizmus mind negatívan érintették a biztosítási retail szegmenst. Az ügyfelek jelentõs része – likvid forrásként tekintve azokat – lejárat elõtt felbontotta meglévõ biztosítási szerzõdését, az új szerzõdéskötéseket pedig elhalasztották.

A fejlettebb, nyugat-európai piacokon, így Franciaországban, Németországban, vagy Olaszországban azonban épp ellenkezõ folyamatok voltak megfigyelhetõk: a biztosítási piac növekedett a válság éveiben, mivel az ottani ügyfelek biztonságot láttak a biztosítási termékekben – állítja a Generali Románia vezetõje.

Mindent egybevéve a Generali Csoport továbbra is potenciált lát a román piacban, amit a Generali Asigurari Ardaf-fal történõ összeolvadása is alátámaszt. Az így létrejött új szervezet jóval erõsebb pozícióval rendelkezik a román piacon, és szélesebb szolgáltatási palettával áll az ügyfelek rendelkezésére.