Százból 8 magyar háztartásnak van casco biztosítása
2015.06.04
A GfK Financial Intelligence legújabb felmérése szerint casco biztosítással a kelet- és közép-európai háztartásoknak mindössze hét százaléka, kgfb-vel 47 százaléka rendelkezik. A magyarországi arányok a régiós átlagnak megfelelõen alakulnak.

A legtöbb országban casco biztosítást önkéntes alapon kötnek az ügyfelek, és ez meg is látszik a számokon: jelenleg a kelet- és közép-európai háztartások 7 százaléka rendelkezik ilyen típusú szerzõdéssel. Két ország emelkedik ki régiós összehasonlításban: Szerbia és Szlovénia. Míg Szerbiában százból mindössze két háztartás él a casco nyújtotta védelemmel, Szlovéniában a háztartások 41 százalékának van casco biztosítása, aminek az oka elsõsorban az, hogy az autók nagy részét lízingszerzõdéssel használják, amely elõírja az ilyen típusú biztosítás meglétét. Csehországban ugyanez az arány – markánsan az átlag felett – 14 százalék, Szlovákia és Bulgária esetében pedig 10 százalék körül alakul. A felmérésben szintén résztvevõ többi régiós országban, így Magyarországon (8%), Szerbiában (2%), Ukrajnában (3%), Horvátországban (7%), és Lengyelországban (7%) 10 százalék alatti az elterjedtség, tehát átlagosan tízbõl nem egészen egy háztartás köt casco biztosítást.

Teljesen más a kép a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást (kgfb) vizsgálva, ez ugyanis kötelezõ mivolta okán országonként a gépjármû tulajdonosok számához hasonló, így adataiból következtethetünk az adott országra jellemzõ vásárlóerõre. A GfK Financial Intelligence adatai szerint kgfb biztosítás a vizsgált régió háztartásainak 47 százalékában fordul elõ, azaz közel minden másodikban.

A régió igen nagy eltérések figyelhetõk meg: míg Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában 60 százalék körüli a kgfb penetráció, addig Ukrajnában mindössze a háztartások 12 százaléka rendelkezik ilyen biztosítással.

Magyarországon a KSH adatai szerint 3,1 millió személygépjármû fut az utakon, átmeneti csökkenés után a használatban lévõ személygépjármûvek száma a 2014. évben újra elérte, illetve túlszárnyalta a 2008-as szintet. A háztartások 52 százaléka rendelkezik KGFB biztosítással, és 8 százalék casco típusú védelemmel; összehasonlításul: a háztartások 64 százalékában található otthonbiztosítás.

Ötven százalék feletti kgfb penetráció az említett országokon túl egyedül Szlovéniában található, az arány Lengyelországban 47, Bulgáriában 44, és Szerbiában 38 százalék.