Visszavonta a Dimenzió engedélyét az MNB
2016.11.10
Az MNB a fenntarthatatlan üzleti modellbõl következõ, nem orvosolt tõkeproblémák miatt visszavonta a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület tevékenységi engedélyét, s kezdeményezte életbiztosítási állományának átruházását más biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár részére. Az egyesület tagjainak megtakarításai rendelkezésre állnak, kár az ügyfeleket nem érte, az állományátruházás kapcsán nincs teendõjük.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában visszavonta a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület (Dimenzió egyesület) tevékenységi engedélyét. Az intézkedésre azt követõen került sor, hogy a jegybank – amely elõzõleg vizsgálatot folytatott a biztosítóegyesületnél és felügyeleti biztost is kirendelt ahhoz – pénzügyi terv elkészítésére kötelezte a Dimenzió egyesületet. A benyújtott pénzügyi tervet értékelve azonban az MNB megállapította, hogy annak alapján az egyesület sem a minimális tõkeszükségletét nem tudja teljesíteni a jogalkotó által kitûzött ez év végi idõpontra, sem a hosszú távú biztonságos mûködését nem tudja fenntartani.

Az engedély-visszavonással egyidejûleg az MNB az ügyfelek érdekeinek védelmében kezdeményezte a Dimenzió egyesület állományának átruházását másik piaci szereplõ – biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár – számára. Ennek lebonyolítására a jegybank a biztosítóegyesületnél tevékenykedõ, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. (PSFN) által kirendelt felügyeleti biztost bízta meg. A biztosítási törvény (Bit.) elõírása szerint az állományátruházás (pályázat lebonyolítása és elbírálása, jegybanki engedély megszerzése) maximum mintegy 120 nap alatt történhet meg.

A Dimenzió egyesületnél az ügyfél-megtakarítások fedezete rendelkezésre áll, az eszközfedezettség megfelelõ. Az ügyfeleket tehát kár nem érte, köszönhetõen annak, hogy a jegybank – törvényi felhatalmazása alapján – korai beavatkozásával megelõzte ennek lehetõségét. Miközben tehát a biztosítottak pénze megvan, a mostani jegybanki intézkedésekre azért került sor, mert a Dimenzió egyesület szavatolótõkéje (azaz „a biztosító pénze”) a továbbiakban nem elégséges a biztonságos mûködéshez.

Az engedély-visszavonás után az állományátruházási folyamat idõszakában a korábbi Dimenzió egyesület új biztosítási szerzõdést nem köthet (s a jelenlegieket sem hosszabbíthatja meg). Ugyanakkor az ügyfelek (biztosítottak) megtakarításai a megszokott módon kamatoznak tovább, az életbiztosítási szerzõdéshez kötõdõ adókedvezményük változatlan, a biztosítási díjat fizetniük kell, volt biztosítóegyesületük pedig a biztosítási szolgáltatás nyújtására kötelezett.

A Dimenzió egyesület ügyfeleinek az állományátruházás kapcsán jelenleg nincs teendõjük. Az állományátruházásról az MNB és a PSFN folyamatosan tájékoztatást nyújt, s a folyamat lezárulta után 30 napon belül az átvevõ biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár is értesítést küld majd számukra. Amennyiben egy ügyfél úgy dönt, az állományátruházás idõszakában is lehetõsége van átlépni egy önkéntes nyugdíjpénztárba vagy életbiztosítási szerzõdésének visszavásárlására. Mivel az egyes ügyfelek személyes érdekei eltérõk lehetnek, célszerû a döntés elõtt tájékozódni (pl. a visszavásárlás, átlépés anyagi terheirõl, az adókedvezmény alakulásáról).

A Dimenzió egyesület piaci részesedése jelenleg viszonylag csekély, mindössze 0,7 százalékos a hazai életbiztosítási piacon, az ügyfélszerzõdések száma néhány tízezres.