9,1 millió ügyfelet érintene érzékenyen a hard Brexit
2018.11.06
Azonnali lépéseket sürget az EIOPA annak érdekében, hogy a határokon átnyúló biztosítások szolgáltatása folytonos legyen a Brexitet követõen is.

2017. decemberében az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) véleményt fogalmazott meg az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével kapcsolatban, miszerint ahhoz, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Gazdasági Térség (EGT-30) közötti határokon átnyúló biztosítási szerzõdések folytonossága ne sérüljön a biztosítótársaságoknak idõben meg kell tenniük a szükséges lépéseket. 

Az EGT-30 országaiban a legnagyobb határokon átnyúló üzleti tevékenységet végzõ biztosítók már számos készenléti intézkedést hajtottak végre az EIOPA szerint, azonban az Egyesült Királyság és Gibraltár 124 biztosítótársasága, melyek az EGT-30 országaiban nyújtanak szolgáltatást, még nem rendelkeznek készenléti tervvel a hard Brexit esetére.

Egy megállapodás nélküli kilépés esetében 9,1 millió EGT-30 biztosítási ügyfélt érintene bizonytalanság, illetve késedelmes kifizetés. Ez jóval alacsonyabb, mint az összes 38 milliós, határokon átnyúló szerzõdéssel rendelkezõ EGT-30 ügyfélkör, köszönhetõen a már meghozott intézkedéseknek. Ezek, a megfelelõ készenléti tervvel nem rendelkezõ biztosítók összesen mintegy 7,4 milliárd eurónyi kötelezettséggel rendelkeznek, amely az EGT-30 összes biztosítási üzletágának 0,16%-át teszi ki. Összességében az érintett szerzõdések 75%-a olyan portfoliókhoz tartozik, melyek esetében az átlagos éves díjbevétel 100 eurónál alacsonyabb. Ezen szerzõdések 76%-ánál a lejáratig hátralévõ idõ kevesebb, mint két év. A szerzõdések többsége nem-életbiztosításokhoz kapcsolódik. 

Az EIOPA az illetékes nemzeti hatóságokkal együttmûködik a kockázatok lehetséges kezelésében. 

A biztosítótársaságoknak törvény szerint gondoskodniuk kell tevékenységük folytonosságáról és szabályszerûségérõl, beleértve a készenléti tervek kidolgozását. A fogyasztói károkat okozó, elégtelen vészhelyzeti tervezés súlyos vállalatirányítási hiba.

A készenléti tervek nyomon követése során összegyûjtött adatok, és az érintett biztosítók jellege és nagyságrendje alapján az EIOPA szerint nem okoz pénzügyi stabilitási kockázatot a szolgáltatások folytonossága. Mindazonáltal az EIOPA továbbra is szorosan figyelemmel kíséri és értékeli a potenciális pénzügyi stabilitási kockázatokat.

Új biztosítási törvénnyel készül Németország a hard Brexitre

A német kormány két vészhelyzeti törvényen dolgozik a határokon átnyúló biztosítási szerzõdések, és derivatív ügyletek megóvására, hogy felkészüljön az Egyesült Királyság Európai Unióból való, 2019. márciusi kilépésére. 

Az euróban denomiált derivatív ügyletek elszámolásának nagy része jelenleg Londonban történik, azonban a Brexitet követõen ezeket várhatóan a kontinensre költöztetik majd. Az olyan származtatott ügyfelek, melyek elszámolását elfogadott elszámolóház végzi, jelenleg is védettek, hiszen garancialap biztosítja a sikeres tranzakciót abban az esetben is, ha az egyik csõdöt jelentene.

A német helyettes pénzügyminiszter egy berlini konferencián nemrégiben azt nyilatkozta, hogy már most el kell kezdeni a jogszabályalkotást a hard Brexitre történõ felkészülés érdekében, hogy a pénzügyi piacok stabilitása megmaradjon. 

A Handelsblatt Global arról számolt be, hogy Berlin is konzultál az Európai Bizottsággal arról, hogy az európai és a nemzeti jogszabályok összhangban maradjanak. 

Az új intézkedésekre azon pénzügyi törvények mellett kerül sor, melyek átdolgozását a német pénzügyminisztérium már korábban megkezdte a Brexit jelzálogbankokra gyakorolt hatásaival, és az adózási kérdésekkel összefüggésben.