Egyre többen többen kötnek hitelfedezeti biztosítást!
2012.01.18
A hitelpiac ismert változásai miatt egyre elterjedtebbek a bizonytalanság kiküszöbölése érdekében kötött hitelfedezeti biztosítási szerzõdések. A megállapodások óriási elõnye, hogy az önhibáján kívül fizetési nehézségekkel szembekerült hitelfelvevõ részére egyfajta biztonságot nyújtanak - mondta a D.A.S. JogSzerviz szakértõje az origo.hu-nak.

A hitelfedezeti biztosítások külön díj ellenében nyújthatnak biztonságot a szerzõdõ fél részére arra az esetre, ha önhibáján kívül kerül nehéz helyzetbe - mondta a D.A.S. JogSzerviz szakértõje, Dr. Burján Zsuzsanna, hozzátéve, ez a biztosítási szerzõdés nem jár automatikusan a hitelhez, hanem külön biztosítási díj ellenében köthetõ, és általában a díj igazodik a felvett hitel összegéhez, az idõtartamhoz.

A hitelfedezeti biztosítások köre általában több típusú biztosítási kockázatra köthetõ, így a szerzõdéskötéskor mindig érdemes számba venni a kockázatokat; utóbbiak klasszikusan halál, rokkantság, illetve táppénz, munkanélküliség esetei.

A hitelfedezeti biztosítást nyújtó társaságok általában a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosított helyett megtérítik azt a hátra maradt hitelösszeget, amely a hitelszerzõdés alapján még nem került visszafizetésre.

Általában a biztosító ilyen esetekben csak akkor mentesül a szolgáltatása alól, amikor a biztosított súlyosan gondatlan, vagy szándékos magatartása vezetett a halálhoz. Ilyen eset lehet például az öngyilkosság, vagy a biztosított ittassága miatt bekövetkezett közlekedési balesetbõl eredõ halála - hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértõje.

A munkanélküliség esetében a biztosító általában akkor nyújt szolgáltatást, amikor a biztosítási szerzõdésben meghatározott feltételekkel - általában a munkáltatói rendes felmondás, vagy a munkavállalói rendkívüli felmondás, esetleg a munkaviszony közös megegyezéssel történõ megszûntetése - következett be a munkaviszony megszûntetése.

A biztosító azokra az esetekre nem teljesít általában szolgáltatást, amelyek a biztosítottnak felróhatóak, így különösen, ha az õ hibájából, vagy akaratából szûnt meg a munkaviszonya - emelte ki dr. Burján Zsuzsanna.

Bármelyik lehetõség jöjjön szóba, a hitelfedezeti biztosítási szerzõdés a mai bizonytalan hitelezési piacon biztonságot nyújthat a felek számára - összegezte a D.A.S. JogSzerviz szakértõje.