Kgfb: súlyos árat fizet, aki nem fizet!
2012.05.07
A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díj nemfizetése esetén és a szerzõdés megszûnik, sõt a törvény nem teszi lehetõvé a biztosítóváltást sem, és az újrakötés csak annál a társaságnál lehetséges, ahol az elõzõ szerzõdés megszûnt - mondta el az Origo.hu-nak a D.A.S. JogSzerviz szakértõje.

A törvény részben az olyan rosszhiszemû \"kalkulációt\" próbálja ezzel a rendelkezéssel kizárni, amely révén valaki elõre akarná hozni a biztosítóváltást, így amennyiben nem történt meg a kötelezõ biztosítás díjának megfizetése, a szerzõdés megszûnik, azt a biztosító törli.

Dr. Burján Zsuzsanna rámutatott: ha az érintett évközben más társaságnál köti újra - a korábban díj nemfizetése miatt megszûnt - kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdését, akkor az érvénytelen, az esetleges károkból eredõ kötelezettség a szerzõdõt terheli.

Súlyos árat fizethet, aki nem fizet

A kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdés díj nemfizetése miatt - az esedékességtõl számított hatvanadik nap elteltével - automatikusan megszûnik, amennyiben az üzemben tartó nem fizeti meg a biztosítási díjat. Ebben az esetben a magánszemély szabálysértési bírsággal sújtható, valamint egy általa okozott közlekedési balesetbõl eredõ kártérítés megtérítésével is felelõsséggel tartozhat.

Újabb teher: fedezetlenségi díj

A díj nemfizetése miatti szerzõdésmegszûnés esetén fedezetlenségi díjat is fizetnie kell az ügyfélnek, amely a díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli idõtartamra (fedezetlenség idõtartama) a Kártalanítási Számla kezelõjét, azaz a MABISZ-t megilletõ, általa meghatározott díjtarifa alapján utólagosan megállapított díj.