Nem fizet osztalékot a CIG
2015.04.29
Az április 28-án megismételt éves rendes közgyûlésen több napirendi pontról is döntöttek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényesei. A közgyûlési döntés értelmében a 2014-es év után a társaság nem fizet osztalékot.

A közgyûlésen elfogadták a társaság üzleti beszámolóját és éves jelentését. A szavazatok alapján 2014 után nem fizet osztalékot a CIG, a mérleg szerinti eredmény így átkerül az eredménytartalékba.

A részvényesek ismét a KPMG-t választották könyvvizsgálónak, emellett annak díjazásáról is döntöttek.

A társasággal munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagok, a felügyelõbizottsági tagok, valamint az audit bizottság elnökének díjazását is megszavazták. Dr. Bogdánffy Péter lemondott a felügyelõbizottságban betöltött tagságáról, mivel elõre látható tartós külföldi megbízatás miatt a tisztséggel járó feladatokat nem tudná maradéktalanul ellátni.

A közgyûlés felhatalmazta továbbá az igazgatóságot saját kamatozó és törzsrészvények visszterhes megszerzésére.