Több mint 20 százalékkal bõvülhet idén a támogatott agrárbiztosítások díjállománya
2016.05.20
Harmadával, 4 milliárd forintra bõvül idén a támogatási keret, miközben újból pályázhatnak a nagyüzemi, illetve állami és önkormányzati tulajdonú gazdálkodók is. Negatív irányú változás ugyanakkor. hogy várhatóan ismét a következõ évre csúszik át a támogatások kifizetése – ezek a legfontosabb változások az agrárbiztosítási díjtámogatások immár ötödik éve mûködõ rendszerében. E rendszerrel kapcsolatos idei fõbb tudnivalókat és buktatókat veszi sorra alábbi összefoglalóban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarország Szövetsége (FBAMSZ).

Az idei díjtámogatásban mindazok a gazdálkodók részesülhetnek, akik
- május 23-ig az egységes támogatási kérelem kitöltése során jelzik, hogy a támogatott növénybiztosítást igénybe kívánja venni (ez a nyilatkozat utólag már nem pótolható)
- május 31-ig (de legkésõbb az ajánlat aláírását követõ 5 napon belül) az érintett biztosítási szerzõdéseket elküldik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé.

Évrõl évre dinamikusan növekszik a támogatott mezõgazdasági biztosítások állománya: míg az induló évben, 2012-ben még másfél milliárd forint alatt maradt a teljes állománydíj, idénre ez az érték várhatóan eléri a 7 milliárd forintot.

A díjtámogatott agrárbiztosítási rendszer keretében a gazdálkodók a támogatott körbe tartozó biztosítások díjának legfeljebb 65 százalékát kapják vissza utólagos díjtámogatásként. Amennyiben a kérelmekben szereplõ díjtámogatási összegek meghaladják a támogatási keretet, a felosztást biztosítási típusonként eltérõ mértékben végzik el. Az „A” típusba tartozó, szántóföldi növényekre, borszõlõre és almára kötött csomagbiztosítások esetében az elõzõ évek gyakorlata szerint várhatóan változatlanul kifizetik a díj 65 százalékát. A „B” típusba tartozó jégesõ- fagy-, vihar- és tûzkárbiztosítások esetében 40-65, míg a többi („C” típusú) támogatott biztosítások esetében 30-65 százalék közötti mértékû lehet a visszatérítés.

„Tekintettel arra, hogy az idei évben a támogatási keret 33 százalékos bõvülése meghaladja a megkötött biztosítások díjállományának növekedését, az idén jobban megéri majd a B, illetve C típusú biztosításokban gondolkodni, melyek esetében tavaly a befizetett díjak 52, illetve 30 százalékát kapták vissza a szerzõdõk.” – magyarázza Póczik András, a FBAMSZ elnökségi tagja. – Ráadásul továbbra is érvényes az a szabály, hogy az egységes kárenyhítési alapból csak azok juthatnak a megítélt kárenyhítõ juttatás teljes összegéhez, akik a mûvelésükben lévõ termõterület termelési értékének legalább 50 százalékára üzleti biztosítást kötnek.”

2016-ban – egy év hazai költségvetési finanszírozást követõen - ismét uniós források biztosítják a díjtámogatás keretét. Sajnos ez azzal is együtt jár, hogy a díjtámogatás összegét ismét nem a tárgyévben, csupán 2017 elején, az egységes támogatással egy idõben fogják folyósítani a termelõknek. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodóknak számítaniuk kell arra, hogy a biztosítási díj õszi befizetését követõen fél évig elõfinanszírozniuk kell az akár több tízmilliós támogatási összeget!

Immár harmadik éve négy biztosító (az Allianz, a Generali, a Groupama, illetve az osztrák Hagelversicherung fióktelepeként mûködõ Agrár Biztosító) mezõgazdasági biztosítási termékei közül választhatnak a gazdálkodók. A gyakran eltérõ fedezeteket és kárrendezési sajátosságokat, illetve speciális kockázatokat és nyújtó ajánlatok közti eligazodásban egyre nagyobb szerepet kapnak az optimális ár-érték arányú döntést segítõ, a biztosítóktól független alkuszok.