Egyelõre nem mozdulnak a mélypontról a lakásbiztosítási átlagdíjak
2017.04.11
A Netrisk.hu forgalmi adatai szerint hosszú évek óta elõször fordult elõ 2016-ban, hogy nem csökkent az online lakásbiztosítási szerzõdések átlagdíja: az ügyfelek átlagosan 22 500 forintos díjat fizettek szerzõdésenként, ami minimális, néhány tized százalékos növekedést jelent a 2015-ben tapasztalt átlagos díjmértékhez képest. A legnagyobb online biztosításközvetítõ portál a következõ évekre – a biztosított értékek és a kárkockázatok növekedése miatt – már fokozatos díjemelkedésre számít.

„Egyelõre továbbra is elmondható, hogy az élénkülõ piaci verseny hatására jelenleg is mélyponton állnak a lakásbiztosítási átlagdíjak, szignifikáns növekedést továbbra sem észlelünk a díjak alakulásában – magyarázza Cseh Anett, a Netrisk.hu üzlet- és termékfejlesztési vezetõje. – Azonban a jelek szerint már fordulni látszik a trend, a biztosítók pedig hosszabb távon fokozatosan kénytelenek lesznek megjeleníteni díjaikban az ingatlanok és a bennük megtalálható ingóságok értéknövekedését. Ezt a hatást ugyanakkor tompíthatja az ügyfelek fokozódó tudatossága, amely tovább élesítheti versenyt a piac szereplõi között.”

Növekvõ ügyféltudatosság
Évrõl évre egyre több ügyfél vizsgálja felül az évforduló elõtt lakásbiztosítási szerzõdését. Ez örvendetes fejlemény, amit egyrészt a lakásokban bekövetkezõ változások (átalakítás, bõvítés, értékes ingóságok beszerzése, stb.) indokolnak, másrészt az a tény, hogy a piacon évrõl évre egyre korszerûbb lakásbiztosítások jelennek meg, amelyek sokszor ugyanazért a biztosítási díjért képesek szélesebb körû vagy nagyobb összegû fedezetet is nyújtani.

Ez a fajta ügyféltudatosság a számokban is megmutatkozik: míg 2013-ban az év során megkötött összes lakásbiztosítási szerzõdésnek csupán a tíz százalékát tették ki az évfordulós kötések, 2016-ban már 37 százalék volt ez az arány.

Vidéken negyedével olcsóbb
A díjak szintje településtípusonként jelentõs eltérést mutat: a legdrágábban a fõvárosban köthetünk lakásbiztosítást, itt az átlagdíj 2016-ban meghaladta a 28.000 forintot. A megyeszékhelyeken ez az érték 21 600 forint/év, nem sokkal több, mint az egyéb hazai településekre jellemzõ 21 000 forintos átlagdíjszint.

A legolcsóbban társasházi lakásokat, míg legdrágábban családi házakat biztosítanak: elõbbieknél országos szinten 14 200 forint körüli átlagdíjjal kalkulálhatunk (igaz, ezek jellemzõen csak az ingóságra vonatkoznak), míg utóbbiak esetében 29 600 forint az éves díj átlagos mértéke.

Ezek a legnépszerûbb kiegészítõk
A Netrisk.hu tapasztalatai szerint folyamatosan nõ a kiegészítõ biztosítások népszerûsége: a megkötött lakásbiztosításoknak tavaly több mint harmadához igényeltek külön egy vagy több kiegészítõ biztosítást. A leggyakrabban választott kiegészítõ termék 2016-ban a családi balesetbiztosítás volt, ezt követte a tetõhézag-beázásból, a besurranó tolvajlásból, valamint az ebtartói felelõsségbõl fakadó károkat, illetve az elfolyt víz költségét térítõ kiegészítõ szolgáltatások. Szintén jelentõs az érdeklõdés a bõvített-, illetve különleges üvegkár-biztosítások iránt.

„Számos kiegészítõ biztosítás esetében az ügyfél maga választhatja ki, milyen összegû fedezetet kíván magának az adott kártípust illetõen. Tavaly családi balesetbiztosítás esetében például az általános biztosítási összeg 670 ezer forint volt, bõvített üveg esetében 190 ezer, míg különleges üvegek esetében 150 ezer forint volt az átlagos fedezet” – tette hozzá a Netrisk.hu szakértõje.