Megszorítanak az olaszok: nõhet az igény az biztosítások iránt?
2012.08.29
A Swiss Re tanulmánya ígéretes biztosítási lehetõségekre mutat rá Olaszországban, a kormányzati kiadások csökkentése eredményeként, amely növekvõ keresletet eredményezhet a vagyonbiztosítások iránt, csakúgy, mint a szakmai felelõsségbiztosítások tervezett kötelezõvé tétele.

Az olaszországi jogszabályi reformok újabb üzleti lehetõségeket teremthetnek a biztosítók számára – derül ki a Swiss Re The Italian insurance market: opportunities in the land of the Renaissance címet viselõ jelentésébõl.

A jelenlegi olaszországi reformok, valamint a pénzügyi válság hatásai nyomán piaci gap-ek kezdenek kialakulni Olaszország korábban elmaradott nem-életbiztosítási piacán, fõként a gépjármû-biztosítási szektoron kívül – állítja a viszontbiztosító.

A pénzügyi válság nyomán kialakult költségvetési megszorítások és kiadáscsökkentések Olaszország jóléti rendszereit, azok kiegyensúlyozását is érintik, amely nem csak az egészségügyi ellátások, illetve az öregségi ellátások, de a természeti katasztrófák elleni védelem terén is fedezethiányt eredményeznek – állítja Kurt Karl, a Swiss Re vezetõ közgazdásza.

Mivel Olaszország rendelkezik a világ második legmagasabb idõskori függõségi rátájával, a nyugdíj-elõtakarékosság egyre fontosabb szerephez jut, különösen a jóléti rendszereket érintõ vágások miatt. Az olasz nyugdíjrendszert egykor a világ egyik legbõkezûbb rendszereként tartották számon, azonban a gazdasági körülmények miatt komoly megszorításokra volt szükség. Ennek eredményeként, a pénzügyi terhek csökkentése érdekében a magánbiztosítóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk a jövõben.

Európa többi részével összehasonlítva Olaszország nem-életbiztosítási piaca - különösen a gépjármû-biztosításon kívüli vonalak - meglehetõsen fejletlennek mondható, azonban még utóbbi jövedelmezõsége is alacsony volt az elmúlt években. Olyannyira, hogy 2012-ben új törvény került elfogadásra a csalás elleni küzdelem, illetve az üzleti fejlõdés érdekében.

Amennyiben a szabályozási változások hatására javulni tud a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítások kárhányada, és az ágazat stabilizálódna, úgy a biztosítási díjak esetleges csökkenésével is számolni lehet, amely a jelenlegi recessziós környezetben igazán üdvözítõ lenne – fogalmazott a Swiss Re olaszországi vezetõje, Carlo Coletta.

A Swiss Re számos okot felsorol jelentésében, amely az elmúlt idõszak rendkívül alacsony nem-életbiztosítási penetrációjához vezetett Olaszországban, úgy mint a lakosság alacsony biztosítás vásárlási hajlandóságát, a nem kötelezõ vonalakon. A legutóbbi jogszabály módosítások azonban a szakmai felelõsségbiztosítást már kötelezõvé tették, ami várhatóan egyéb biztosítási ágakat is érinteni fog a jövõben.

Az egyik legfontosabb terület, ahol biztosítási védelemre lenne szükség Olaszországban, a vagyonbiztosítás – véli a Swiss Re. Európa fejlett országai közül Olaszországban a legalacsonyabb ugyanis a vagyonbiztosítási penetráció. Az ország északi részét megrázó májusi földrengés még inkább felhívta a figyelmet arra, hogy milyen súlyos természeti katasztrófáknak van kitéve az ország.

A földrengés olyan kérdéseket is felvetett, hogy mennyiben szabad az állam, illetve a kormányzati beavatkozásra támaszkodni egy ilyen esemény után. A kilátásba helyezett tovább kiadáscsökkentések arra utalnak, hogy a kormányok, illetve önkormányzatok a jövõben még kevésbé lesznek képesek fedezni az ilyen költségeket, amely egyenes utat mutat a nem-életbiztosítások szükségszerû fejlõdéséhez.

A biztosítási ágazatnak fel kell készülnie arra, hogy új, kibõvített szerepet fog betölteni Olaszországban az állam, a magánszervezetek és az egyének támogatásában, hogy a valaha megélt legnagyobb gazdasági kihívásokkal megbirkózzanak – summázta a helyzetet Kurt Karl.