Pénzügyi közvetítõk: külön figyeli õket a PSZÁF
2013.01.17
Önálló szervezeti egység végzi a különbözõ ágazatokban tevékenykedõ pénzügyi közvetítõk felügyelését január közepétõl a PSZÁF-nál. A hatóság felügyeleti elnöki rendeletet is elõkészít a pénzügyi közvetítõk egységes képzésérõl és vizsgáztatásáról.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2013. január 15-én módosította szervezeti és mûködési szabályzatát, és ennek keretében a független pénzügyi és biztosítási közvetítõk egységes felügyelését ellátó külön szervezeti egységet hozott létre. Az új fõosztály látja el a hitelintézeti törvény alá tartozó pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozási fióktelepek és független pénzügyi közvetítõk, továbbá a biztosítási törvény hatálya alá tartozó független biztosításközvetítõk és biztosítási szaktanácsadók felügyelését.

Az egyes pénzügyi területeken mûködõ közvetítõk tevékenysége számos ponton kapcsolódik más ágazatokéhoz, a keresztértékesítés, a szinergikus hatások egyre erõsebbek a közvetítõi piac egészét tekintve. A közvetítõi szféra mostantól egységessé vált felügyelése mellett a PSZÁF jogszabály erejû elnöki rendeletet is elõkészít a pénzügyi közvetítéssel foglalkozni kívánó természetes személyek egységes képzése és vizsgáztatása témájában.