Elindult a MÁV ÁBE károsultjainak kifizetése: sokan nem kapják meg pénzüket
2013.01.22
Elindult a volt MÁV Általános Biztosító Egyesület károsultjainak kifizetése. Számos jogosult elérhetõségi adatai azonban megváltoztak, s ezt még nem közölték a kártalanítást lebonyolító vagyonelszámolóval. A PSZÁF és a vagyonelszámoló ismételten az adatváltozások bejelentésére hívja fel az érintettek figyelmét.

A Hitelintézeti Felszámoló Nkft., a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) vagyonelszámolója 2013. január 7-tõl megkezdte az egyesület korábbi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításokhoz (kgfb) kötõdõ kárigényeinek kifizetését az érintettek részére. Január közepéig a vagyonelszámoló mintegy 400 millió forint banki átutalását indította el belföldi károsultak részére.

Az Országgyûlés által elfogadott 2012. évi CLXII. törvény alapján a vagyonelszámoló a 2009. december 15-ig bejelentett, még meg nem térített, megalapozott kgfb kárigényeket köteles megfizetni a károsultaknak a MÁV ÁBE alapszabálya szerinti vagyonelszámolási sorrendben. A törvény szerint a kárkifizetésekhez szükséges összeget a Magyar Biztosítók Szövetsége közremûködésével a Kártalanítási Számla, Kártalanítási Alap és biztosítók révén teremtik elõ. Az ezzel kapcsolatos technikai számla feltöltését és a közremûködõ intézmények elszámolását a PSZÁF felügyeli.

A törvény szerint kárkifizetés jár azoknak, akiknek a MÁV ÁBE-val kgfb szerzõdéses jogviszonyban álló üzembentartó károkozó gépjármûvével okoztak kárt; akik károkozó gépjármû üzemben tartójaként a MÁV ÁBE helyett fizettek kártérítést károsultnak; akik harmadik személyként (így biztosítóként) a MÁV ÁBE vagy a károkozó helyett fizettek kártérítést károsultnak. Megalapozott kártérítési igénynek számít különösen a MÁV ÁBE vagyonelszámolója által nyilvántartásba vett, elismert vagy nem vitatott követelés; azok a kárigények, amelyeket a bíróság a MÁV ÁBE-vel vagy a károkozó gépjármû üzemben tartójával szemben jogerõsen megítélt; illetve azok a jogalapjukban elismert követelések, amelyek összegérõl a MÁV ÁBE és a hitelezõ 2013. május 8.-ig megállapodik.

A MÁV ÁBE vagyonelszámolója által ezek alapján január közepéig elindított kártérítési kifizetések közel 15 százaléka visszaérkezett, mivel a jogosultak bankszámlaszáma, elérhetõsége megváltozott. A vagyonelszámoló és a PSZÁF így ismételten felhívja a megalapozott kártérítési igénnyel rendelkezõk figyelmét arra: jelezzék adataik változását – név, lakcím, bankszámlaszám – a kárszám vagy rendszám feltüntetésével a vagyonelszámolónak postán vagy személyesen (Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.), faxon (06-1-422-44-55) vagy e-postán (vasa.iren@abe.hu).

Ugyancsak jelezzék a változást – az eljárások alapjául szolgáló dokumentumokat a vagyonelszámoló számára rendelkezésre bocsátva – azok a károkozó üzemben tartók, akikkel szemben idõközben közvetlenül kártérítésre kötelezõ jogerõs bírósági ítélet született, végrehajtási eljárás indult, vagy a károsult felé kifizetést teljesítettek. Nem szükséges ugyanakkor ismételten jelezni az adatváltozást azoknak, akik – a vagyonelszámoló 2012 õszi figyelemfelhívása nyomán – ezt tavaly december 15.-ig már megtették.