A Groupama Garancia Biztosító védi a kiskorú magyar állampolgárokat
2014.03.21
A Groupama Garancia Biztosító nyerte el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási pályázatát.

A Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy naptári évre, azaz 2014. január 1-tõl 2014. december 31-ig szerzõdést kötött a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel. A szerzõdés értelmében az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló kormányrendeletnek megfelelõen a biztosított korosztályba tartozó személyek három éves koruktól tizennyolcadik életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesülnek.

Mikor és mekkora biztosítási összeget fizet a biztosító?

A Groupama Garancia Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor az alábbiakban meghatározott mértékû szolgáltatást teljesíti a kedvezményezettek részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez elsõ lépésként ki kell tölteni az „Államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás” megnevezésû formanyomtatványt. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a Groupama Garancia Biztosító ügyfélszolgálatain is beszerezhetõ. Vagy letölthetõ online, a Groupama Garancia Biztosító weboldaláról.

A dokumentumokat a bejelentõ elküldheti faxon (06 1 462 38 17-es számon), postai úton (Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1380 Budapest Pf.:1049) vagy személyesen is leadhatja a lakókörnyezetéhez legközelebb lévõ Groupama Garancia Biztosító ügyfélszolgálatán.

A biztosítási feltételekrõl, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetõségeirõl bõvebb információ kérhetõ a 24 órán át helyi tarifával hívható gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon: 06 40 444 044.

További információ kapható a Groupama Garancia Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a társaság honlapján közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint, a 06 1 467 3500-es telefonszámon.