Kihívást jelent a biztosítóknak az új Ptk
2014.04.02
Sikerrel vették a hazai biztosítók az új Polgári Törvénykönyv bevezetésével kapcsolatos feltételek átültetését – írja a Privátbankár.hu. A társaságok szinte mindenhol módosították az értékesített termékek feltételeit és az üzleti nyomtatványokat, számos területen azonban problémát látnak a hazai biztosítók.

Idén március 15-tõl már az új Ptk. szabályainak megfelelõ szerzõdést köthetnek csak az biztosítök, ugyanakkor a korábbi, a régi Ptk. hatálya alatt létrejött szerzõdésekre továbbra is a korábbi szabályok maradnak hatályban. Ez a napi munka során mind a biztosításközvetítõknek, mind a biztosítók munkatársainak komoly kihívást jelent, mert párhuzamos folyamatokat kell mûködtetni és minden esetben figyelni kell arra, hogy egy adott szerzõdésre milyen szabályokat kell alkalmazni.

A biztosítási területen a legkomolyabb kihívást a társaságok értékelése szerint a díjnemfizetés elmaradásához kapcsolódó új szabályozás jelenti, mivel a díjfizetés elmulasztása önmagában nem szünteti meg a szerzõdéseket az új Ptk. szerint. Emiatt nem csak a feltételeket, hanem a folyamatokat is át kellett alakítani. A korábbiaktól eltérõ módon kell kezelni a díj-nemfizetés esetén a díjfelszólítókat és a szerzõdés megszûnésére is új szabályok érvényesek. A biztosítók részére kötelezettségként elõírt 30 napos póthatáridõ kitûzésének kivitelezése gyakorlati-technikai problémákat okozhat a biztosítók szerint.

További változást hozott, hogy megkülönböztetésre kerültek a nem fogyasztói szerzõdések, amelyeknél a szerzõdés létrejötte a vagyonbiztosításban eltér a fogyasztói szerzõdésekétõl. A „nem fogyasztói” szerzõdések több típusánál is kikerült az a kitétel, hogy a szerzõdés a biztosító hallgatásával jön létre.

Több társaság is problémát lát a többszörös biztosítás lehetõségével kapcsolatban, mivel annak szabályozása a Ptk-ban elnagyolt: a jogalkotó nem biztosít megfelelõ eszközöket a biztosítók számára a visszaélések kiküszöbölésére, amely a biztosítók értékelése szerint komoly gondokat okozhat.

Ez az új szabály a biztosítók között fokozottabb kommunikációt, adatcserét és elszámolási rendszer mûködtetését feltételezi.

A döntõen banki oldalon gondot jelentõ zálogjog, illetve az engedményezés helyett bevezetendõ egyéb eljárások alkalmazásának esetleges nehézségei, a zálognyilvántartás kezelésével kapcsolatos kötelezettségek miatt felmerülõ problémák szintén figyelmet érdemelnek, hiszen az ügyletekben a biztosítók is érintettek lehetnek.