Gépjármű biztosítások

Gépjármű biztosítások

A gépjármű-biztosítások ma a legfontosabb biztosításaink közé tartoznak. A KGFB a másnak okozott kár esetén nagy összegű kárfizetések alól mentesítheti az üzembentartót, míg a CASCO például az önhibás károk, továbbá lopáskár elszenvedése esetén nyújt segítséget.

Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosítás (KGFB)

Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződés a károsultak fokozott védelmét, valamint a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott kártérítési igények megfelelő mértékű kielégítését szolgálja.

Bővebben

CASCO Biztosítás

A CASCO biztosítás alapvetően a természeti tényezők által okozott károk, az ún. elemi károk, valamint a jármű vagy annak alkatrészének, tartozékának, illetve a jármű utasterében vagy csomagtartójában elhelyezett tárgyaknak, vagy magának a teljes járműnek idegen személy által történő eltulajdonításával okozott lopáskárra terjed ki.

Bővebben

Lassan emelkedik a casco szerződések száma Lassan emelkedik a casco szerződések száma 2018.12.11. Az elmúlt hetek hektikusan változó hőmérséklete után az előre...
KGFB Díjtarifa hirdetés – Waberer KGFB díjtarifa hirdetés Wáberer Hungária Biztosító Zrt. ...
KGFB Díjtarifa hirdetés – Generali KGFB díjtarifa hirdetés Generali Biztosító Zrt. ...