Letölthető dokumentumok


Letölthető dokumentumok

Gépjármű-kárbejelentési adatlap

A MABISZ hatáskörébe tartozó gépjármű-káresemények bejelentéséhez használható adatlap.

PDF letöltése
Ingatlan-kárbejelentési adatlap

A MABISZ hatáskörébe tartozó gépjármű káreseményekben megsérült ingatlanokban, építményekben keletkezett sérülésekre alapozott kárigények bejelentéséhez használható adatlap.

PDF letöltése
Dologi-ingóság kárbejelentési adatlap

A MABISZ hatáskörébe tartozó gépjármű káresemények során megsérült tárgyak, ingóságok (nem gépjárműben keletkezett károk) kárigény bejelentéséhez használható adatlap.

PDF letöltése
Meghatalmazás

Kérjük, hogy amennyiben Ön helyett meghatalmazott személy jár el a MABISZ által kezelt ügyben, az alábbi meghatalmazást csatolni szíveskedjenek.

PDF letöltése
Adatvédelmi tájékoztató

A MABISZ elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a feladatai ellátása, valamint a www.mabisz.hu honlap használata során az annak természetéből fakadó kockázatok a vonatkozó magyar és európai jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak.

PDF letöltése
Fogyasztóvédelmi politika

Mivel a MABISZ tagbiztosítóival együtt kiemelt feladatának tekinti a fogyasztóvédelmi szempontok minél teljesebb érvényesülésének elősegítését a teljes biztosítási szektoron belül, ezért ennek érdekében Fogyasztóvédelmi Politikát alkotott. A MABISZ Fogyasztóvédelmi Politikája nem minősül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) szerinti magatartási kódexnek.

PDF letöltése