Gépjármű kárrendezés

Üdvözöljük!

Gépjárművel okozott kár esetén a kárigénylés folyamatának elindításához, amennyiben pedig a károkozásért legalább részben felelősnek tartja magát, az információk és teendői megismeréséhez kattintson az alábbi gombok egyikére:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:

Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:

Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Kárbejelentéshez kérjük töltse ki az alábbi nyomtatványt, majd a kar@mabisz.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1062 Budapest, Andrássy út 93 címre küldje meg irodánk részére. Nyomtatvány
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül: Ide kattintva elolvashatja, mikor követelhetők vissza Öntől a Kártalanítási Számla költségei
A károsult kárigényének megfizetése után a MABISZ bizonyos költségeket (kárkifizetések, költségek és késedelmi kamat) visszakövetelhet a kárt okozó és a baleset időpontjában biztosítással nem rendelkező vagy a forgalomból bármely okból kivont gépjármű üzembentartójával szemben. A fentiek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 36. § (8) bekezdésén alapulnak.
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül: Kérjük kattintson ide, hogy megtudhassa, mikor követelhetők vissza Öntől a Kártalanítási Számla költségei
A károsult kárigényének megfizetése után a MABISZ bizonyos költségeket (kárkifizetések, költségek és késedelmi kamat) visszakövetelhet a – biztosítási fedezettel nem rendelkező – kárt okozó gépjármű vezetőjével szemben. A követelések érvényesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
 1. a gépjárművet az üzemben tartó engedélye nélkül vezette,
 2. a gépjárművet a biztosítási fedezet hiányának tudatában vezette,
 3. a forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművet vezetett,
 4. az ismeretlen üzemben tartó gépjárművét vezette,
 5. a gépjárművet alkoholos állapotban vezette,
 6. jogosítvánnyal nem rendelkezett,
 7. a kárt segítségnyújtás elmulasztásával okozta,
 8. a kárt foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.
A fentiek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 36. § (8) bekezdésén alapulnak.
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül:
Személyi sérüléses kárrendezési tájékoztatónk megtekintéséhez kattintson ide
Kárigény érvényesítéséhez az alábbi iratok megküldésére lesz szükség:
 • A baleset mechanizmusára vonatkozó, felelősség kérdésének eldöntéséhez szükséges jogalapi iratok (pl. a rendőrségi helyszíni szemle jegyzőkönyv, helyszínrajz, kirendelt iü. műszaki szakértő véleménye, vádirat, büntető ítélet).
 • Személyes adatok kezelésére és a baleset körülményeire vonatkozó nyilatkozat (letölthető itt >> link1) kitöltve, aláírva.
 • Részletes kárigény – saját szavaival megfogalmazva, melyben felsorolja a balesettel összefüggésben felmerült költségeit, a balesettel összefüggő életvitelbeli változásokat, a sérült/elhunyt baleset előtt végzett tevékenységét, az ebben – a keresőképtelenség ideje alatt, maradandó sérülés esetén azt követően is – bekövetkező változásokat, fizetett segítő, vagy a hozzátartozók többlettevékenységét. Az egyes tételek esetében kérjük az igényelt összeg feltüntetését is.
 • Az igényt alátámasztó számlák, egyéb bizonylatok.
Valamint:
 • sérültként – a balesetet követő orvosi ellátásról készült iratok (zárójelentés, ambuláns lap), kontrollvizsgálatok eredményei, büntető eljárás során kirendelt iü. orvosszakértő véleménye, költségeket alátámasztó számlák;
 • keresetveszteség igény esetén az ezzel kapcsolatos nyomtatványt (letölthető itt >> link2) munkáltatója által kitöltve, a bruttó-nettó betegszabadság és táppénz igazolásával
 • elhunyt hozzátartozójaként – halottvizsgálati bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat, boncolási jegyzőkönyv, temetési számlák eredeti példánya, a halálesetet megelőző esetleges kórházi kezelés iratai, az elhunyttal való rokonságot alátámasztó iratok
Kérjük jelölje be, miben történt kár az alábbiak közül:
Személyi sérüléses kárrendezési tájékoztatónk megtekintéséhez kattintson ide
Kárigény érvényesítéséhez az alábbi iratok megküldésére lesz szükség:
 • A baleset mechanizmusára vonatkozó, felelősség kérdésének eldöntéséhez szükséges jogalapi iratok (pl. a rendőrségi helyszíni szemle jegyzőkönyv, helyszínrajz, kirendelt iü. műszaki szakértő véleménye, vádirat, büntető ítélet).
 • Személyes adatok kezelésére és a baleset körülményeire vonatkozó nyilatkozat (letölthető itt >> link1) kitöltve, aláírva.
 • Részletes kárigény – saját szavaival megfogalmazva, melyben felsorolja a balesettel összefüggésben felmerült költségeit, a balesettel összefüggő életvitelbeli változásokat, a sérült/elhunyt baleset előtt végzett tevékenységét, az ebben – a keresőképtelenség ideje alatt, maradandó sérülés esetén azt követően is – bekövetkező változásokat, fizetett segítő, vagy a hozzátartozók többlettevékenységét. Az egyes tételek esetében kérjük az igényelt összeg feltüntetését is.
 • Az igényt alátámasztó számlák, egyéb bizonylatok.
Valamint:
 • sérültként – a balesetet követő orvosi ellátásról készült iratok (zárójelentés, ambuláns lap), kontrollvizsgálatok eredményei, büntető eljárás során kirendelt iü. orvosszakértő véleménye, költségeket alátámasztó számlák;
 • keresetveszteség igény esetén az ezzel kapcsolatos nyomtatványt (letölthető itt >> link2) munkáltatója által kitöltve, a bruttó-nettó betegszabadság és táppénz igazolásával
 • elhunyt hozzátartozójaként – halottvizsgálati bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat, boncolási jegyzőkönyv, temetési számlák eredeti példánya, a halálesetet megelőző esetleges kórházi kezelés iratai, az elhunyttal való rokonságot alátámasztó iratok
Kérjük jelölje be, miben történt kár az alábbiak közül:

Felhívjuk a figyelmét, hogy digitális baleseti bejelentőt (kék-sárga) csak abban az esetben van lehetősége kitölteni, ha a baleset 8 napon belül történt, kizárólag 2 gépjármű érintett benne, és a bejelentő kitöltése a baleset másik résztvevőjével együtt lehetséges (pl. mindketten jelen vannak, és így mód van az egyidejű kitöltésre). Ha ezen feltételek bármelyike nem teljesül, kérjük válassza a MABISZ adatbekérő kitöltését!