Bemutatkozás

Szövetségünk fő célkitűzése

A magyarországi biztosítási monopólium megszűnése óta (1986) számos biztosítótársaság alakult Magyarországon, az addig meghatározó állami tulajdonú biztosítóintézetek szerepét átvették az újonnan létrejött részvénytársaságok. Ezzel párhuzamosan a biztosítás jogi környezete is gyökeres változásokon ment keresztül, ami szükségessé tette, hogy a társaságok érdekeik védelmében szakmai szövetségbe tömörüljenek. 1990. november 14-én nyolc biztosítótársaság megalapította a Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ).

A MABISZ rövid története

A magyarországi biztosítási monopólium megszűnése óta (1986) számos biztosítótársaság alakult Magyarországon, az addig meghatározó állami tulajdonú biztosítóintézetek szerepét átvették az újonnan létrejött részvénytársaságok és biztosítóegyesületek. Ezzel párhuzamosan a biztosítás jogi környezete is gyökeres változásokon ment keresztül, ami szükségessé tette, hogy a társaságok érdekeik védelmében szakmai szövetségbe tömörüljenek.

1990. november 14-én nyolc biztosítótársaság megalapította a Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ).

Napjainkra a magyarországi biztosítótársaságok, biztosítóegyesületek és EU tagállami biztosítók magyarországi fióktelepeinek jelentős része vált a MABISZ tagjává.

A MABISZ tevékenysége

A MABISZ tevékenysége két fő területre oszlik, az egyesületi szakmai érdekképviseleti tevékenységre, illetőleg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Érdekképviselet

Az egyesületi érdekképviseleti tevékenység keretében Szövetségünk célkitűzése a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme. Emellett szövetségünk feladatának tekinti tagjaink közös érdekkörébe tartozó tevékenységek koordinálását és levezetését (pl. kármegelőzés, oktatás, biztosítási csalások elleni védekezés). A MABISZ tagozatai fórumot biztosítanak közös területen dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjére is. A kutatási és a kármegelőzési munka támogatására egységes kárstatisztikai rendszert és több közös káradatbázist dolgozunk ki.

Az Európai Unió tagjaként a magyar biztosítási piacot szoros kapcsolatok fűzik az EU szerveihez, illetőleg más tagállamokhoz is, amelyek fenntartása érdekében a MABISZ tagja az Insurance Europe-nak, a biztosítószövetségek európai ernyőszervezetének, és kapcsolatokat ápol számos más nemzetközi szervezettel is.

A MABISZ társadalmi kötelezettségvállalása keretében nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók védelmére, a biztosításokkal kapcsolatos szakmai tájékoztatásra és a lakosság biztosítási edukációjára. Ennek szellemében honlapunkon is számos tájékoztató anyag található. A MABISZ évente több kiadványt publikál a nagyközönségnek és tagjainak, többek között a minden évben kiadásra kerülő MABISZ Évkönyvet, valamint sajtószemlét (Biztosítási Szemle) és szakmai folyóiratot (Biztosítás és Kockázat) is működtet. A MABISZ beszámolója itt tekinthető meg.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatok

A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE) a kötelező gépjármű-felelősségbiztossal kapocslatosan számos, jogszabályban rá delegált feladatot lát el. Többek között kezeli a Kártalanítási Számlát, mely olyan károsultaknak nyújt kártérítést, ahol a károkozó gépjármű nem rendelkezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, illetve bizonyos körülmények között, ha a károkozó ismeretlen. Ugyancsak a MABISZ ESZE kezeli Kártalanítási Alapot, amelynek feladata a fizetésképtelenné váló biztosítók KGFB károsultjainak kártalanítása. Szintén a MABISZ ESZE működteti a nemzetközi kárrendezéssel kapcsolatosan az Információs Központot valamint a Magyar Zöldkártya Irodát. Ismert tevékenység a károk és a Bónusz-Málusz fokozatok nyilvántartására szolgáló Központi Kártörténeti Nyilvántartás is.

Ügyvezető elnökség
Tagok:

Bacsó Gergely

Erdős Mihály

Havas Gábor

Holló Bence

Alexandre Jeanjean

Kovács Zsolt

Kurtisz Krisztián

Monika Spadlo Kolano

Zatykó Péter

elnök

Erdős Mihály

elnök-helyettes

Holló Bence

Ellenőrző bizottság

Munkatársaink:

Dr. Molnos Dániel főtitkár

Dr. Kerékgyártó Csaba nem élet
ágazatvezető és főtitkárságvezető

Lambert Gábor kommunikációs vezető

Dr. Farkas Ramón életbiztosítási ágazatvezető

Kéri Zsuzsanna pénzügyi számviteli
és kontrolling főosztályvezető

Dr. Svecz Mária tagozatvezető

Lencsés Katalin tagozatvezető

Dr. Juhász Istvánné tagozatvezető

Szilágyi József informatikai osztályvezető

Czirók Zsófia titkárságvezető

Tagok:

Csata Dénes

Kiss Mariann

Kádár Péter

Varga Krisztián

Lilli Róbert

elnök

Munkaapparátus:

Szabó Mihály, belföldi területért felelős
főosztályvezető

Dr. Rumi Tamás, nemzetközi területért felelős
főosztályvezető

Kéri Zsuzsanna, számviteli rendért felelős vezető

Dr. Horváth Zoltán, vezető jogtanácsos

Bauer Zoltán, osztályvezető

Dr. Varga Kristóf, osztályvezető

Turi István András, csoportvezető

Domak Gabriella vezető aktuárius

Babocsai István belső ellenőrzési vezető

Szabó Ágnes csoportvezető

Tiszavölgyiné dr. Somosy Edina csoportvezető

Both Mária könyvelési csoportvezető

ÁLLÁSAJÁNLATOK

A Magyar Biztosítók Szövetsége jelenleg az alábbi munkakör(ök)be keres munkatársa(ka)t:

Személyi sérüléses kárügyintéző

Adminisztrátor

TAGOZATOK ÉS SZEKCIÓK

Tagozatok:

 • Egészség-, Baleset és Kockázatelbírálói Tagozat
  • Orvosi Bizottság
  • Utasbiztosítási Bizottság
 • Életbiztosítási Tagozat
 • Gépjárműbiztosítási Tagozat
  • Kárrendezési Bizottság
 • Kommunikációs Tagozat
 • Vagyonbiztosítási Tagozat
  • Felelősségbiztosítási Bizottság
  • Ipari-biztosítási és Technikai Bizottság
  • Lakás- és kisvállalkozás Biztosítási Bizottság
  • Mezőgazdasági Biztosítási Bizottság
  • Szállítmánybiztosítási Bizottság
  • Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Bizottság
 • Üzleti Tagozat

Szekciók

 • Aktuáriusi Szekció
 • Belső Ellenőrzési Szekció
 • CFO Szekció
 • HR Szekció
 • Informatikai Szekció
 • Jogi Szekció
 • Pénzügyi Szekció
 • Oktatási Szekció

Vezérigazgatói klub