Oktatási segédletek


Oktatási segédletek

A biztosítások oktatása a 2013-ban hatályba lépett Nemzeti Alaptanterv szerint az Általános életvitel és technika c. tantárgy részévé vált. A MABISZ által kidolgozott, és az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet (OFI) által jóváhagyott biztosítási tananyagtartalom elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon, „Biztos kézzel – Gyakorlati kérdések a biztosításokról” cím alatt: https://player.nkp.hu/play/201335/

A MABISZ oktatási szakértői és együttműködő partnerei kidolgozták a téma interaktív és csoportos feldolgozását segítő oktatási anyagot is: oktatási segédanyag, amely a NAT szerinti, 17-18 éves célcsoport számára készült.

A fiatalabb korosztályt célozza meg a biztosításokról játékos formában szóló, érzékenyítő képregény, amely az alapvető biztosítási, baleset-megelőzési ismeretek 9-14 éves korosztály számára való átadását hivatott megkönnyíteni.