Határbiztosítás


Határbiztosítás

A külföldi telephelyű jármű üzembentartójának (vezetőjének) Magyarország területére történő belépésekor és az országban való tartózkodás teljes időtartama alatt ugyanazzal a gépjármű-felelősségbiztosítási fedezettel kell rendelkeznie, mint a magyar gépjárművek üzembentartóinak. A biztosítási fedezet meglétét nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylattal (zöldkártya), vagy meghatározott országok esetében a gépjármű forgalmi rendszámával és a gépjárműre külön elhelyezett országjellel igazolja.

Ha a fedezetet a fenti módon nem igazolták, a harmadik országbeli üzembentartónak/vezetőnek az országba való belépéskor, illetve korábbi határbiztosítása vagy a Zöldkártyája lejáratakor az országban való tartózkodás teljes időtartamára, határozott időtartamú ún. határbiztosítási szerződést kell kötnie. A határbiztosítási szerződés területi hatálya Magyarország területén kívül kiterjed az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállama és Svájc területére. A külföldi gépjárművek biztosítási kötelezettségével kapcsolatos további információ a Nemzeti Iroda tájékoztatójában olvasható.

A határbiztosítási szerződés megkötésére jelenleg az Allianz Hungária Zrt. kijelölt fiókjaiban van lehetőség. Az így kötött határbiztosítás az Európai Gazdasági Térség és Svájc egész területére érvényes. A biztosítás egy alkalommal 30 napos időtartamra köthető, mely indokolt esetben meghosszabbítható. A szerződéskötéssel és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat az Allianz Hungária Zrt., míg a kárrendezést a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (2013. december 31-ig MABISZ GKI) által működtetett Nemzeti Iroda végzi.

A Magyarországra történő belépéskor csak olyan külföldi gépjárműre váltható határbiztosítás, amely nem rendelkezik más országban szabályosan kiváltott, Magyarország területére érvényes zöldkártyával.

A határbiztosítás MABISZ által megállapított aktuális díjai ezen az oldalon érhetők el.

Letölthető dokumentumok


Letölthető dokumentumok

Gépjármű-kárbejelentési adatlap

A MABISZ hatáskörébe tartozó gépjármű-káresemények bejelentéséhez használható adatlap.

PDF letöltése
Ingatlan-kárbejelentési adatlap

A MABISZ hatáskörébe tartozó gépjármű káreseményekben megsérült ingatlanokban, építményekben keletkezett sérülésekre alapozott kárigények bejelentéséhez használható adatlap.

PDF letöltése
Dologi-ingóság kárbejelentési adatlap

A MABISZ hatáskörébe tartozó gépjármű káresemények során megsérült tárgyak, ingóságok (nem gépjárműben keletkezett károk) kárigény bejelentéséhez használható adatlap.

PDF letöltése
Meghatalmazás

Kérjük, hogy amennyiben Ön helyett meghatalmazott személy jár el a MABISZ által kezelt ügyben, az alábbi meghatalmazást csatolni szíveskedjenek.

PDF letöltése
Adatvédelmi tájékoztató

A MABISZ elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a feladatai ellátása, valamint a www.mabisz.hu honlap használata során az annak természetéből fakadó kockázatok a vonatkozó magyar és európai jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak.

PDF letöltése
Fogyasztóvédelmi politika

Mivel a MABISZ tagbiztosítóival együtt kiemelt feladatának tekinti a fogyasztóvédelmi szempontok minél teljesebb érvényesülésének elősegítését a teljes biztosítási szektoron belül, ezért ennek érdekében Fogyasztóvédelmi Politikát alkotott. A MABISZ Fogyasztóvédelmi Politikája nem minősül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) szerinti magatartási kódexnek.

PDF letöltése