Tagok – ERGO


ERGO Életbiztosító Zrt.

ERGO

1082 Budapest, Futó u. 47-53. III.

Postacím: 1428 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36 1) 877 1111

Fax: (+36 1) 877 1110

Internet: https://www.ergo.hu

E-mail: ergo@ergo.hu

Tulajdonosi szerkezet

ERGO Austria International AG Wien

88,8%

ERGO Versicherungsaktiengesellschaft Wien

11,2%

Alaptőke: 1.449.810.000 Ft

Igazgatóság

Elnök:

Freund László

Tagok:

Horváth Gábor

Andreas Rotte

Felügyelő bizottság

Elnök:

Thomas Herbert Schöllkopf

Tagok:

Mag. Harald Josef Londer

Mag. Josef Dietmar Adelmann

Norbert Aringer

Management

Dr. Neninger Judit, vezető jogtanácsos

Dr. Sellei Edit, compliance vezető

Lanszki Lóránt, vezető aktuárius

Decsi Péter, kockázatkezelési vezető

Hevő Krisztián, számviteli rendért felelős vezető

Seifert Tamás, belső ellenőrzési vezető

Domszky Edit, számviteli csoportvezető és hr vezető

Dr. Gerbovits Tamás, központi támogatási osztályvezető

Pichler Anita, IT vezető

Kassay-Tóth Enikő, adminisztrációs osztályvezető

Dér Ervin, kárrendezési osztályvezető