Általános gyermek- és balesetbiztosítás


Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzetgazdasági miniszter egy naptári évre – 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig – szóló szerződést kötött a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel, mint vezető biztosítóval, valamint a Groupama Biztosító Zrt.-vel, mint együttbiztosítóval annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
A Biztosító szolgáltatása
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a Biztosító.
Biztosítási kockázat megnevezése Szolgáltatás mértéke
Baleseti halál 200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés 3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) amennyiben a rokkantság foka 1 – 9% 3 000 Ft biztosítási összeg
amennyiben a rokkantság foka 10 – 29% 50 000 Ft biztosítási összeg
amennyiben a rokkantság foka 30 – 100% 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka
Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?

Amennyiben biztosítási esemény történik, kérjük, hogy töltse ki a CIG Pannónia Életbiztosító szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványát, mely elérhető online a https://www.cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/alt-gyerek-balesetbiztositas weboldalon.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kárigények érvényesítéséhez szükséges dokumentumokkal együtt a CIG Pannónia Életbiztosítóhoz az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni:

  • elektronikusan a gyermekkar@cig.eu e-mail címen,
  • postai úton: a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1476 Budapest, Pf.: 325 címen,
  • személyesen a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban.

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ található a CIG Pannónia Életbiztosító honlapján, valamint tájékoztatás kérhető a +36 1 510 0630 telefonszámon is.