Gyakori kérdések – Mi a teendő, ha külföldön kárt okoz nekünk egy külföldi rendszámú gépjármű?


Mi a teendő, ha külföldön kárt okoz nekünk egy külföldi rendszámú gépjármű?

Ha külföldön kárt szenvedünk, és az ellenérdekű féllel a felelősség kérdésében és a baleset bekövetkezésének körülményeiben sikerült megegyezni, valamint egyéb ok miatt sem szükséges rendőrt hívni (pl. személyi sérülés nem történt, és a baleset helyének országában nincs kötelezettség arra nézve, hogy minden közlekedési baleset esetén rendőrségi intézkedést kell kérni), a baleset másik részesével a fentiekben leírt módon kölcsönösen töltsük ki az Európai Baleseti Bejelentőt (az ún. „kék-sárga” formulát), nem megfeledkezve annak aláírásáról sem.

A magyar károsultnak több lehetősége is van kártérítési igényének érvényesítésére.

Amennyiben a baleset a Zöldkártya Rendszer valamely tagországa területén következett be, és a kárt az Európai Unió valamely más tagállamában üzembe helyezett gépjármű okozta, a károsult igényével közvetlenül fordulhat a károkozó külföldi felelősségbiztosítójához vagy annak magyarországi ún. kárrendezési megbízottjához. A magyarországi kárrendezési megbízott feladatát valamely magyar biztosító társaság vagy kárrendezési iroda látja el, így a kár érvényesítése során nem merülhetnek fel nyelvi problémák. A kárrendezési megbízott feladata a károsult igényének beterjesztése külföldi partneréhez és a partner jóváhagyásával az igény rendezése. Javasoljuk, hogy amennyiben a károsult igényét kárrendezési megbízotton keresztül szeretné érvényesíteni, a hazaérkezést követően igényét a kárrendezési megbízottnál, ha ez nem ismert, akkor valamelyik magyar biztosítónál (esetleg saját felelősségbiztosítójánál) haladéktalanul jelentse be. A kárrendezési megbízott személyéről a MABISZ által működtetett Információs Központ tud felvilágosítást adni.

Amennyiben a balesetet nem az Európai Unió valamely tagországa területén üzembe helyezett gépjármű okozta, a károsult nem tudja igénybe venni kárrendezési megbízott segítségét. Ilyen esetben a károsult igényét közvetlenül a külföldi felelősségbiztosítóval szemben érvényesítheti. Ha a károkozó gépjármű szokásos telephelye nem az Európai Unió valamely tagállamában és nem is a baleset helye szerinti országban volt, a károsult választhat, hogy igényének rendezését közvetlenül a károkozó felelősségbiztosítójától, vagy – ha a károkozó gépjármű szokásos telephelye a Zöldkártya Rendszer valamely tagállamában volt – annak a baleset helye szerinti képviselőjétől (úgynevezett „levelezőpartner”) kéri.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a kárigények elbírálása és a kár rendezése a baleset helye szerinti ország jogszabályai szerint történik.

Amennyiben a baleset a Zöldkártya Rendszeren kívül következik be, a kártérítés érvényesítés közvetlenül a károkozóval szemben történhet.