Gyakori kérdések – Mi a teendő, ha külföldön kárt okoz nekünk egy magyar rendszámú gépjármű?


Mi a teendő, ha külföldön kárt okoz nekünk egy magyar rendszámú gépjármű?

Amennyiben külföldön magyar forgalmi rendszámú gépjármű okoz kárt magyar gépjárműnek, fontos, hogy a baleset részesei a felelősség kérdésében és a baleset körülményeiben megegyezzenek. Amennyiben ez teljesül és egyéb indok alapján sem szükséges rendőrt hívni (pl. személyi sérülés nem történt, és a baleset helyének országában nincs kötelezettség arra nézve, hogy minden közlekedési baleset esetén rendőrségi intézkedést kell kérni) a részes felek az Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány kitöltésével kölcsönösen közlik egymással adataikat és rögzítik a baleset körülményeit, a felelősség kérdését. Továbbá 2019 januárjától a MABISZ E-kárbejelentő alkalmazása segítségével, a papír alapú megoldáshoz képest jóval egyszerűbben és gyorsabban is bejelenthető a káresemény.

A balesetben vétlen fél kártérítési igényével közvetlenül a károkozó felelősségbiztosítójához fordulhat. Amennyiben a károkozó gépjármű felelősségbiztosítója nem ismert, a kárt saját felelősségbiztosítójánál kell bejelentenie.

A Gfbt. szerint a károsult a káreseményt – annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.

A vétkes fél köteles a károkozást a saját felelősségbiztosítója felé – a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével – 5 munkanapon belül írásban bejelenteni.

Figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben a nemzetközi magánjog általános szabályainak értelmében a kár rendezése a magyar jogszabályok szerint történik.