Biztonságtechnika


Biztonságtechnika

MABISZ Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Bizottság (VKB)

A Vagyonbiztosítási tagozaton belül szerveződött bizottság 1992-ben alakult. Célja az egyre nagyobb számban elérhetővé váló biztonságtechnikai berendezések, technikák megismerése, ezáltal a szerződéskötés és a kockázat kezelés szakmai támogatása.

 • A vagyonvédelmi kultúra fejlesztése, biztosítási szakemberek és az ügyfelek tájékoztatása;
 • korszerű és minőségi vagyonvédelmi eszközök minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése;
 • betöréses lopás és rablás kockázatok csökkentése, reális elbírálásuk támogatása, a károk megelőzése és enyhítése;
 • biztosítási tanácsadók, közvetítők munkájának egyszerűsítése és gyorsítása a szerződéskötés során.

Feladata a hazai, vagy külföldi gyártású vagyonvédelmi eszközök termék-megfelelőségi vizsgálata, majd ez alapján megfelelőségi kategóriákba sorolása.

A kategóriába sorolás kizárólag a tagbiztosítók felé címzett ajánlás, amely nem korlátozza a biztosítók szerződéskötési szabadságát, kockázatelbírálási önállóságát, és felelősségét. Semmiféle kötelezettséget nem ró a biztosítók ügyfeleire, sem a vagyonvédelmi eszközöket gyártó és forgalmazó vállalkozásokra. A termékek megfelelőségi vizsgálata, biztonsági kategóriába sorolása önkéntes, a bizottság csak olyan termékek esetében végzi el, amelyeknek gyártója vagy forgalmazója igényli azt.

Az ajánlással rendelkező termékek listája, és MABISZ besorolása nyilvános, bárki számára elérhető a http://www.pluto.hu/ honlapon.

A vizsgált fő biztonságtechnikai termék csoportok:

 • értéktárolók (bankjegykiadó automata, értékszállító eszközök, lemezszekrény, bútor-, fali-, padló-, tűzálló széf, páncélszekrény, trezorterem stb.)
 • mechanikai-fizikai védelem elemei (ablak, ajtó, lakat, portálelem, redőny, rács, panel, zár, vasalat, stb.)
 • biztonsági üvegek, fóliák (átlövésgátló-, áttörésbiztos-, dobásálló üvegszerkezetek, biztonsági fólia stb.)
 • elektronikai jelzőrendszerek elemei (behatolásjelző-, beléptető-, távfelügyeleti rendszerek, rendszer elemek)
 • videotechnikai eszközök (kamera, képátviteli eszköz, képrögzítő, monitor, multiplexer stb.)
Technikai követelményrendszer

A termék-megfelelőségi vizsgálatok a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által is elfogadott „Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei (telephelyek és létesítmények, helyiségek őrzésének, vagyontárgyak tárolásának, szállításának szabályai)” dokumentumban foglalt vizsgálati módszerek és technikai paraméterek szerint történik. Az ajánlási rendszer kidolgozásakor mintaként szolgált a német VdS által alkalmazott vizsgálati és követelményrendszer, valamint az európai vagyonvédelmi szabványokban leírtak.

A dokumentum a fő biztonságtechnikai termék kategóriákban különböző védelmi osztályoknak megfelelő működési és technikai követelményeket határoz meg. A bizottság az ajánlási folyamat során a vizsgálatra beküldött termékek ezen követelményeknek való megfelelőségét vizsgálja.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás

A kategóriába sorolás a Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételeiben megfogalmazott kritériumok alapján, és a kár- és kriminalisztikai tapasztalatok figyelembevételével történik. A termékek és a megfelelőségi vizsgálatok (eredeti formájukban, vagy videofelvételen) a bizottság rendszeres időközönként összehívott ülésein kerülnek bemutatásra. A vizsgálati eredmények és a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, állásfoglalások és döntések összegzéseként készül el a „MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás”.

A Termék-megfelelőségi ajánlás minimális tartalmi elemei:

 • nyilvántartási szám

 • a bizottsági ülés ideje, helye

 • az ajánlást kérő cég adatai

 • az ajánlott termékek megnevezése, típusa

 • az ajánlás alapjául szolgáló dokumentumok

 • a termékek MABISZ besorolása, a telepítés feltételei

 • telepítői nyilatkozat

 • az ajánlás érvényességi ideje

 • a bizottság tagjainak aláírása

Az ajánlás érvényességi ideje 5 év. Ennek elteltével az érvényesség megszűnik, a továbbiakban nem kerül meghosszabbításra. Az érvényesség 5. éve utáni lejártakor a terméket újra kell vizsgálni, ha ezt az arra jogosult igényli. Az újraajánlási eljárásra az új ajánlás feltételei vonatkoznak.

Jegyzék az ajánlott termékekről

Tartalmazza az ajánlással rendelkező termékek adatait és besorolását, gyártójuknak, forgalmazójuknak nevét, elérhetőségeit. Megtalálható a http://www.pluto.hu/ honlapon, havonta frissítve. A jegyzék elektronikus formában történő használatát keresőprogram segíti.

Ajánlott biztonságtechnikai besorolási kategóriák I. (mechanikai védelem elemei, biztonsági üveg, fólia)

Ajánlott biztonságtechnikai besorolási kategóriák II. (értéktárolók, elektronikai jelzőrendszerek, video megfigyelő rendszerek)

Biztonságtechnikai fogalomtár