Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat


Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat

A MABISZ által kiadott Lakásbiztosítási Standard Termékvázlathoz (továbbiakban Standard Termékvázlat) csatlakozott biztosítók elkötelezettek abban, hogy a lakásbiztosítási termékek összehasonlíthatósága és átláthatósága tekintetében a fogyasztók és a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) alapvető elvárásának megfeleljenek. A résztvevő társaságok ezért új lakásbiztosítási termékeiket a Szabályzat 2. sz. mellékletében található Standard Termékvázlat struktúrájában készítik el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítók termékei a készítésük időpontjában hatályos Standard Termékvázlat struktúrájának alkalmazásával kerülnek összeállításra. Az egyes termékek szerkezete eszerint eltérhet egymástól.

A Standard Termékvázlat célja, hogy a lakásbiztosítási terméket kereső vagy azzal rendelkező fogyasztók számára transzparens, összehasonlítható legyen a résztvevő társaságok termékválasztéka. A részvevő társaságok kiemelt célja az ügyfélközpontú működés további erősítése.

A Magyar Nemzeti Bank 2019. november 20-án közzétette Pályázati kiírását a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás Pályázatra. A Pályázati kiírás szerint „A biztosító a terméket a Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat Szabályzat által előírt Standard Termékvázlat struktúrájában készíti el.” A fenti előírásnak való megfelelés céljából a Szabályzat kiegészült a 3. sz. melléklettel, mely kizárólag a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás esetén alkalmazandó Standard Termékvázlat.

Hatályos szabályzat:

Standard Termékvázlat – Hatályos 2020. 08.11. -től

Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat – MFO-ra is (hatályos: 2020.01.03-tól)

1. sz. melléklet: Csatlakozó nyilatkozat (a szabályzat 6. oldalával megegyező)

Korábbi hatályosságú szabályzatok:

Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat Szabályzata (hatályos: 2014.05.05-2020.01.02)

Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat Szabályzata (hatályos: 2013.03.26. – 2014.05.04.)

A Standard Termékvázlat hatálybalépésére vonatkozó előírásokra tekintettel (lásd Szabályzat VII. pont) jelenleg még nincs minden csatlakozó biztosítónak olyan terméke, amely már a Standard Termékvázlat alkalmazásával készült.

Az alábbi listában a biztosítók nevére kattintva megtekinthetők azon termékek, melyek már a Szabályzat alkalmazásával készültek:

Megjegyzés: Zárójelben a csatlakozás dátuma látható.