Nemzeti Iroda


Nemzeti Iroda (Zöldkártya Iroda)

Bemutatkozás

A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) szerint a Nemzeti Iroda a Magyarországon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással foglalkozó biztosítók szervezete, amely ellátja a nemzetközi gépjármű-biztosítási megállapodásból és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat. A Nemzeti Iroda funkcióját 1996. január 1-jén történt megalakulása óta a MABISZ látja el. A Nemzeti Iroda látja el továbbá a Kártalanítási Szervezet és az Információs Központ jogszabályban meghatározott feladatait. A Nemzeti Iroda a Magyar Biztosítók Szövetsége szervezetén belül működik, jogait és kötelezettségeit a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (2013. december 31-ig MABISZ GKI) gyakorolja.

A Zöldkártya Rendszer eredete és céljai

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a két világháború közötti időben jelent meg Európában annak érdekében, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára biztosítsa a nekik járó kártérítést.

Bővebben

A Zöldkártya Rendszer tagországai

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Közlekedési Albizottsága 1953. január 1-jei hatállyal, nyolc ország (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország, Svájc és a Német Szövetségi Köztársaság) részvételével életre hívta a Zöldkártya Rendszert. Fél éven belül további négy ország (Dánia, Norvégia, Finnország és Írország), majd a következő években majdnem minden európai ország csatlakozott a rendszerhez. Magyarország 1960 óta tagja a Zöldkártya Rendszernek.

Bővebben

Irodák Tanácsa (Council of Bureaux)

A Zöldkártya Rendszer legfőbb irányító és képviseleti szerve (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával együttműködve) 1949-es alakulása óta a Council of Bureaux (CoB, Irodák Tanácsa) hosszú évekig londoni, majd 2006-tól brüsszeli székhellyel.

Bővebben

Zöldkártya Egyezmény, Belső Szabályzat

A Zöldkártya Egyezmény a kezdetektől szabályozta a zöldkártya irodák közötti kapcsolatokat, és két alapvető elvet határozott meg:

Bővebben

Multilaterális Garancia Egyezmény (Multilateral Guarantee Agreement, „Rendszámegyezmény”, 1991)

A nemzetközi gépjárműforgalom növekedésével felmerült az egyébként jól működő Zöldkártya Rendszer egyszerűsítésének igénye. Egyes zöldkártya tagországok idővel olyan kiegészítő megállapodásokat kötöttek, melyek a zöldkártya, mint felelősségbiztosítást igazoló okirat kiállításáról és határátlépéskori ellenőrzéséről lemondanak.

Bővebben

A zöldkártya

A zöldkártya a meglátogatott országban előírt biztosítási fedezet meglétét igazoló dokumentum, melynek felmutatásával a gépjármű üzembentartója igazolja a gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetet a Zöldkártya Rendszer tagországaiban.

Bővebben

Információs Központ

Annak érdekében, hogy a Gépjármű-biztosítási Irányelv szerinti, magyar károsult által külföldön elszenvedett károk esetén a károsultnak lehetősége legyen hazájában, anyanyelvén kártérítést követelni, valamennyi tagállam köteles létrehozni információs központokat.

Bővebben

Kártalanítási Szervezet

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a két világháború közötti időben jelent meg Európában annak érdekében, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára biztosítsa a nekik járó kártérítést.

Bővebben

Határbiztosítás

Amennyiben a külföldi jármű üzembentartója (vezetője) nem tudja a biztosítási fedezet meglétét zöldkártyával igazolni, határbiztosítási szerződés megkötésére kötelezett.

Bővebben

Közérdekű dokumentumok

Tájékoztató a felelősségbiztosítás igazolásáról

A Nemzeti Iroda jogszabályi előírás alapján közzétett hivatalos tájékoztatója, mely általános és naprakész információkat tartalmaz a Zöldkártya Rendszer tagországairól, a kötelező gépjármű-biztosítási fedezet magyarországi én külföldi igazolásáról, valamint a zöldkártya-kibocsátás legfontosabb szabályairól.A Nemzeti Iroda tagbiztosítói és a kárrendező irodák

A lista tartalmazza a Nemzeti Iroda tagsággal rendelkező biztosítók, valamint a Nemzeti Iroda engedélyével működő kárrendező irodák legfontosabb adatait.Levelezőpartnerek listája

A lista kereshető formában tartalmazza a külföldi biztosító társaságok magyarországi levelezőinek adatait.Kárrendezési Megbízottak listája

A lista kereshető formában tartalmazza a magyarországi biztosító társaságok EGT-tagállamokban működő kárrendezési megbízottainak adatait.Levelezői Szabályzat

A károsultak jogainak minél teljesebb biztosítása érdekében a Nemzeti Iroda szabályzatot tett közzé, mely részletesen szabályozza a Magyarországon működő levelezők tevékenységét.Gépjármű-biztosítási Irányelv

Az irányelv a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás általános szabályozásán túl az Európai Unión belül működő károsultvédelmi rendszernek is alapját képezi.Internal Regulations / Belső Szabályzat

A nemzetközi Zöldkártya Rendszer alapdokumentuma, amely részletesen szabályozza a nemzeti irodák kapcsolatait.Explanatory Memorandum / Értelmező Memorandum

A Belső Szabályzathoz szorosan kapcsolódó értelmező dokumentum, mely szintén kötelező erővel bír a nemzeti irodák számára, és a Council of Bureaux fontos határozatait is tartalmazza.