Tájékoztatás tömeges kár rendezésének szabályairól


Tájékoztatás tömeges kár rendezésének szabályairól

2023.04.04

A 2023. március 11-én az M1-es autópályán Herceghalom térségében történt káreseményt a Magyar Biztosítók Szövetsége (továbbiakban: MABISZ) kárrendezési szempontból tömeges káreseménnyé minősítette.

A Magyarországon a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítók megállapodtak abban, hogy a tömeges káreseményben részes károsultak megsegítése érdekében a kárrendezés az alábbi feltételek szerint történik, ameddig a tömeges káresemény bekövetkezéséért felelős(ök) személyére fény nem derül.

  1. Kárrendezés folyamata
    • Gépjármű kárrendezés, ha a sérült jármű rendelkezett casco biztosítással

Ha a sérült jármű a káresemény időpontjában rendelkezett casco biztosítással, úgy a kárbejelentés fogadására, és a szolgáltatási igény casco szerződés szerinti elbírálására, valamint a kár megtérítésére a casco biztosítást kezelő biztosító köteles a biztosított kérése alapján.

A casco biztosító a szolgáltatási igényt a casco biztosítási feltételeknek megfelelően bírálja el és rendezi. A casco biztosítás terhére nem téríthető igények vonatkozásában (ideértve a casco biztosító által meg nem térített önrész összegét is) a biztosító kifizetési javaslatot tesz a MABISZ-nak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban: Gfbt.) rendelkezéseinek megfelelően.

  • Gépjármű kárrendezés, ha a sérült jármű nem rendelkezett casco biztosítással

Ha a sérült jármű a káresemény időpontjában nem rendelkezett casco biztosítással, úgy a kárbejelentést a sérült jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítója fogadja.

A sérült jármű biztosítója elvégzi a kárfelmérést, elbírálja a kártérítési igényt, majd a Gfbt. szabályai szerint kifizetési javaslatot tesz a MABISZ-nak.

  • Személyi sérülés kárrendezése

A sérült utasok a kártérítési igényüket az őket szállító jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítójánál jelenthetik be. A kárrendezés és a kárkifizetés az utast szállító jármű felelősségbiztosítójának kötelezettsége a Gfbt. szabályai szerint.

A sérült gépjárművezetők a kártérítési igényüket az általuk vezetett jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítójánál vagy a MABISZ-nál jelenthetik be. A kárrendezést és a kárkifizetést a MABISZ végzi, a kártérítési igénnyel kapcsolatos további teendőkről a MABISZ tájékoztatja a károsultat.

  1. A MABISZ által teljesítendő kárkifizetés szabályai

A biztosítók által meg nem térített károk kifizetéséről és annak mértékéről a MABISZ hoz döntést, döntése alapján teljesíti, vagy utasítja el a kifizetések teljesítését.

Kizárólag a tömeges káreseményben érintett gépjárműben keletkezett kárra, a casco biztosító által meg nem térített casco önrészre, a balesetben sérült gépjármű casco biztosító által meg nem térített szállítási költségére, és a személyi sérülésekre teljesíthető kifizetés.

A tömeges káreseményben sérült, egy adott gépjármű, vagy gépjármű szerelvény (a vontató és a vontatott egység egy gépjárműnek tekintendő) kárára kifizethető kártérítési összeg felső határa 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint.

A tömeges káreseményből eredő személyi sérülés esetén a kifizethető kártérítési összeg felső határa személyi sérültenként 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.

A fentiek szerint meghatározott kártérítési összeg tekintetében késedelmi kamat igény nem teljesíthető.

Kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a jogosult a kifizetést megelőzően kötelezettséget vállal a kifizetés részben vagy egészben való visszafizetésére, ha a kifizetést követően jogerős határozat megállapítja a kárért való teljes vagy részbeni felelősségét, illetve tudomásul veszi, hogy az 500.000.000,-Ft-os, azaz ötszázmillió forintos maximális kifizetési korlát elérése miatt az egyedi kifizetési összegek módosítása válhat szükségessé.

Nem igényelhető a gépjármű kár megtérítése, ha a káresemény időpontjában a balesetben részes jármű – a biztosítási kötelezettség ellenére – nem rendelkezett érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. Ez nem érinti a járműben utazó személyek személyi sérülésével kapcsolatos Gfbt. szerinti kifizetéseket.

A károsult a jelen eljárásrend alapján a nem térülő kárait a hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv és a Gfbt. rendelkezései) szerint egyéb úton érvényesítheti.