Az uniszex árazás éppen a nők számára kedvezőtlen


Az uniszex árazás éppen a nők számára kedvezőtlen

2012.10.04.

2012. december 21-e után az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan Magyarországon sem lehet többé különbséget tenni a férfiak és a nők között a biztosítás díjaiban és szolgáltatásaiban. A közkeletűen „Gender-irányelvnek” nevezett rendelkezés várhatóan a hazai piacon is a nőket érinti majd hátrányosan – derült ki a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) csütörtöki sajtóbeszélgetésén.

A jelenlegi differenciálás megszűntével a nők esetében a biztosítók nem tudnak majd a nőkre vonatkozó, kedvezőbb statisztikai mutatókkal kalkulálni. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a szabályozás a korábban megkötött szerződések feltételein nem fog változtatni.

Egészen mostanáig a „nem” az egyik legfontosabb kockázat-elbírálási szempont volt a biztosítási gyakorlatban. A férfiak halálozási kockázata például 70 éves korig több mint duplája a nőkének, és az egészségbiztosítási kockázatok is sok területen hasonló eltérést mutatnak. Ezt figyelembe véve a biztosítók képesek voltak a nőknek kedvezőbb díjú termékeket kínálni, mint a férfiaknak.

„Magyarországon a ’nem’, mint kockázat-elbírálási szempont főleg az élet- és személybiztosítások területén, ezen termékek árazásánál tölt be fontos szerepet – húzza alá Paál Zoltán, a Magyar Biztosítók Szövetsége Életbiztosítási Tagozatának elnöke. Helyettesíteni csak olyan, sokkal esetlegesebb, „változékonyabb” tényezőkkel lehetséges, mint a lakóhely, a táplálkozás vagy például a jellemző szabadidős tevékenység. Ezekkel kapcsolatban jóval kevesebb statisztikai adat áll rendelkezésre, és mivel e sajátosságok sokkal inkább a „privát szférába” tartoznak, az ezekre való rákérdezés az ügyfelek egy részénél akár komoly ellenérzéseket is kelthet.

A kötelezően előírt uniszex díjak így várhatóan éppen a kisebb kockázatú ügyfeleket fogják a biztosításoktól eltántorítani, vagyis a biztosítási csoportok kockázata nőni fog, ami várhatóan magasabb tartalékképzési kötelezettséget is szükségessé tesz majd. Emellett az átállás jelentős plusz feladatokat is ró a biztosító társaságokra.

„Az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelv – a közvélekedéssel ellentétben – nem kifejezetten biztosító-specifikus szabályként született. Sőt, a nyomós szakmai indokokra tekintettel hosszú évekig kivételként lehetővé tette a biztosítók számára, hogy a ’nem’-et továbbra is differenciáló tényezőként alkalmazhassák – magyarázza Lencsés Katalin, a MABISZ Életbiztosítási Tagozatának vezetője. Az Európai Bíróság ezt felülbíráló, 2011-es döntése sem e gyakorlat jogosságát vonta kétségbe, csupán a jogszabály megalkotásának a technikáját kifogásolta. Mégis, bár egyetlen tagország sem akarta, decemberben minden tagországban, így Magyarországon is be kell vezetni az uniszex árazást. Mindez komoly tanulságot kell hogy jelentsen az uniós döntéshozók számára.

„Az egyenlő bánásmód elvének ilyen jellegű értelmezése paradox módon a legtöbb biztosítási ágazatban a nőket érinti majd hátrányosan, és a kockázatok és költségek növekedése miatt társadalmi szinten is veszteséget okoz – mutat rá Banyár József, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöki főtanácsadója. – Ezek a negatív hatások azonban eltörpülnek az életkor szerinti differenciálási tilalom esetleges bevezetésének következményei mellett, amelyek egyértelműen a jelenlegi életbiztosítások végét jelentenék az Európai Unióban.”

Európai környezet – hazai kihívások


Európai környezet – hazai kihívások

MABISZ konferencia 2012

2012.11.07.

2012. november 13-án harmadik alkalommal rendezi meg nemzetközi szakmai konferenciáját a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), melynek idei aktualitását jelentős részben az öngondoskodás iránti fokozódó igény, és az ezzel kapcsolatos szabályozási környezet változásai adják. Az egynapos rendezvényen hazai és külföldi biztosítási felsővezetők, szabályozói és felügyeleti döntéshozók osztják meg véleményüket egymással és a közönséggel.

A rendezvényt Gabriel Bernardino, az Európai Biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjfelügyeleti Hatóság (EIOPA) elnöke nyitja meg, aki a szervezet tevékenységébe, és aktuális feladatköreibe is részletes bepillantást nyújt. Az egyik prioritással a Szolvencia II-es szabályrendszerre való felkészülés bír, a megjelentek első kézből informálódhatnak a keretrendszer kihívásairól, bevezetésének részleteiről.

Az előadás sorra veszi az alapvető területeket, így a jelentéstételi kötelezettségek összehangolt fejlesztését, az egyes biztosítók saját kockázat- és szolvenciaértékelését meghatározó felügyeleti elvárásokat, valamint a belső modellek kifejlesztését. Ugyanakkor szó esik majd az EIOPA lakossági pénzügyi termékek és szolgáltatások átláthatóságát, egyszerűségét és méltányosságát elősegítő szerepvállalásáról, illetve a fogyasztóvédelmi paradigmaváltás szükségességéről is.

A konferencián előadást tart Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke is, aki előadásában nemzetközi összehasonlításban értékeli a magyar biztosítási piac legfontosabb jellemzőit.

A konferencián előad Mark Twigg, a Cicero Consulting ügyvezető igazgatója, aki közreműködött a Geneva Associationnak a globális elöregedést és az ehhez kapcsolódó nyugdíjfinanszírozási és biztosítási lehetőségeket vizsgáló tanulmányának elkészítésében, de nevéhez fűződik az AEGON csoport megbízásából, 9 országot érintő felmérés elkészítése is. Az öngondoskodás elismert szakértőjeként Mark Twigg előadásában is elsősorban arra keresi majd a válaszokat, milyen biztosításalapú megoldásokkal tömhetők be az európai nyugdíjrendszerek finanszírozási rései.

A meghívott előadók sorait erősíti Karl Van Hulle, az Európai Bizottság Belső Piacok Igazgatósága Biztosítási és Nyugdíjrészlegének vezetője is, aki előadásában az európai biztosítók megváltozott nyugdíjszabályozások következtében felmerülő kihívásaira fókuszál, illetve Peter Eichler, az Insurance Europe Egészségügyi Bizottságának alelnöke, aki az osztrák magán egészségbiztosítási piac fejlődésével kapcsolatos tapasztalatainak átadásával kínál egyedülálló összehasonlítási alapot, illetve lehetőséget a tanulságok levonására.

Molnos Dániel, a MABISZ főtitkára a harmadik nemzetközi biztosításii konferencia programja kapcsán elmondta: “A rendezvény rövid idő alatt pótolhatatlan fóruma lett a biztosítási piac szereplői közötti párbeszédnek, különösen azon a folyamatosan szűkülő, kihívásokkal teli piacon, mint amely a jelenlegi környezetet jellemzi.” A főtitkár hozzátette: „A konferencia fontos színtere nemcsak a szakmát előmozdító belső kommunikációnak, hanem a jogalkotókkal való együttgondolkodásnak is.”

A konferencia részletes programjáról illetve a jelentkezés feltételeiről a https://mabiszkonferencia.hu weboldalon szerezhet bővebb információkat.

A rendezvény főbb paraméterei:

Időpont: 2012. november 13.

Helyszín: Corinthia Hotel Budapest (1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49.)

Életbiztosítás: december 21-én véget ér egy korszak


Életbiztosítás: december 21-én véget ér egy korszak

Már csak uniszex díjon köthetők biztosítások az EU-ban

2012.12.20.

A „Gender-irányelvként” emlegetett Európai Uniós rendelkezés értelmében 2012. december 21-étől Magyarországon is csak azonos díjon köthetnek biztosítást a nők és a férfiak.

A hazai piacon mindez elsősorban az élet- és személybiztosításokat érinti, ahol korábban a nők – előnyös statisztikai mutatóik alapján – kedvezőbb díjakon köthettek szerződést, mint a férfiak.

Fontos tudni, hogy a szabályozás csupán a jövőben megkötendő biztosításokra vonatkozik, a már meglévő szerződésekre nem. A jelenlegi szerződések feltételei változatlanok maradnak a szerződés lejáratáig, illetve mindaddig, amíg azok alapvető paramétereit – díj, összeg stb. – nem módosítják.

Az elmúlt hónapok során valamennyi biztosító felkészült a változásra: többségük már korábban, fokozatosan vezette be az új előírásoknak megfelelő biztosítási termékeket, miközben a rendszereiket is folyamatosan adaptálták, így az ügyfelek lényegi változást a határidő kapcsán nem fognak tapasztalni.

Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítése a nők számára eredményez kedvezőtlenebb díjakat az élet- és személybiztosítások esetében. Ennek várható hatása azonban a termék típusától függően igen eltérő lehet. Az alacsony kockázati díjrésszel rendelkező unit-linked életbiztosításoknál például az uniszex árazás értelemszerűen jóval kevésbé befolyásolja a díjak alakulását, mint a kockázati életbiztosítások esetében.

„Méltányos díjazás csak az egyes biztosított csoportok megfelelő megkülönböztetésével valósítható meg. Bízunk benne, hogy az európai döntéshozók is megértik, hogy a differenciálás nem diszkrimináció, mielőtt az egyenlő bánásmód elvének abszurd alkalmazásával komolyan felmerülne a fogyatékosság vagy az életkor szerinti díjképzés tilalma is” – hívta fel rá a figyelmet Banyár József, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöki főtanácsadója egy, a közelmúltban a Magyar Biztosítók Szövetségénél (MABISZ) tartott sajtóbeszélgetésen.

Továbbra is az egyszeri díjas életbiztosítások húzzák a piacot


Továbbra is az egyszeri díjas életbiztosítások húzzák a piacot

2013.08.21.

2013 első félévében döntően az egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhetően 5,2 százalékkal, 435,9 milliárd forintra bővült a hazai biztosítási piac. A nem életbiztosítási üzletág folytatta mélyrepülését, egy százalékkal maradva el az egy évvel korábbi teljesítményétől – tette közzé a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az idei első féléves adatokat.

Hosszú idő után ismét az infláció feletti mértékben bővült a biztosítási piac, ám a növekedés egyelőre igen törékeny alapokon áll, mivel jórészt az egyszeri díjas életbiztosítások növekedésének köszönhető. Továbbra is messze vagyunk a válság előtti szinttől: 2008 első félévében ugyanis 473,2 milliárd forintos összpiaci díjbevételt ért el a szektor.

A biztosító társaságok idei első féléves díjbevételeinek 53 százaléka, 231,7 milliárd forint származott az életbiztosítási üzletágból, míg a nem életbiztosításokból befolyó 204,2 milliárd forint a teljes díjbevétel 47 százalékát adta.

A nem életbiztosítási ágazat zsugorodása leginkább a gépjármű-biztosítások évek óta tartó lejtmenetének köszönhető: a casco bevételek 12, míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) díjbevétele 4,7 százalékkal maradt el a tavaly ilyenkor regisztrált értékektől. Mindez egy hosszú távú folyamat része – az új autó értékesítések drámai visszaesésével is kapcsolatos -, melynek következtében öt-hat év alatt a gépjármű-biztosítások részesedése a nem életbiztosítási üzletág díjbevételén belül 53 százalékról 40 százalék alá csökkent.

A casco esetében nem kizárólag a díjerózió okozza a visszaesést, hanem a szerződések darabszámának alakulása is: a félév végi közel 797 ezer cascoszerződés 4,1 százalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az életbiztosítási piac 11 százalékos – 208,9 milliárdról 231,7 milliárd forintra történő – bővülése mögött döntően az egyszeri díjas termékek iránti növekvő érdeklődés áll, amelyek bevétele egyetlen év alatt 36,1 százalékkal nőtt. A növekedés motorjának számító unit-linked biztosítások esetében sem a folyamatos díjfizetésű, klasszikus, hosszú távú megtakarítást jelentő biztosítási konstrukciók iránt erősödött a kereslet. Ennek oka a megtakarítási piac alapvető átalakulása: az elmúlt évben jelentősen mérséklődtek a betéti kamatok, ami a megtakarításokat alternatív formák felé tereli. Ezek azonban rövid távú, könnyen likvidálható termékek, a piac stabilitását ugyanis elsősorban a hosszabb távú termékek ismételt felfutása garantálná.

A Nyugat-Európában népszerű egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások szerepe nálunk egyelőre marginális. Ez a hosszú távon társadalmilag nélkülözhetetlen konstrukció ma komoly versenyhátrányban van az alternatív nyugdíjcélú megtakarításokhoz képest, mivel az egyéni befizetések után nem jár szjakedvezmény. Az ügyfelek alapvető érdeke, hogy a jövőben a nyugdíjbiztosítás az egyéb nyugdíjcélú megtakarításokhoz hasonló támogatást élvezzen.

Életbiztosítási piac: erős lemaradás a régióhoz képest


Életbiztosítási piac: erős lemaradás a régióhoz képest

2013.09.03.

Múlt pénteken tette közzé legfrissebb statisztikáit a 34 európai ország biztosítóinak szövetségeit tömörítő Insurance Europe. A közzétett adatok azt mutatják, hogy a hazai életbiztosítási piac teljesítménye immár nem csupán a nyugat-európai országokétól, hanem a visegrádi országokétól is egyre inkább elmarad.

Az egy főre eső életbiztosítási díjbevételt tekintve a hazai szektor az utolsók között teljesít. A helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a magyar életbiztosítási díjbevételben igen nagy súllyal szerepelnek a hosszú távú öngondoskodásra kevésbé alkalmas egyszeri díjas biztosítások.

A leszakadási folyamat sajnálatos módon évek óta folyamatos. Az elmúlt tíz év adatainak összehasonlításából az tűnik ki, hogy miközben a visegrádi országok közül 2007-ben Magyarországon volt a legmagasabb az egy főre eső életbiztosítási díjbevétel, addig mára valamennyi említett ország megelőzött bennünket. 2011-ben ugyanez az érték Lengyelországban és Szlovákiában 27-28 százalékal, míg Csehországban 62 százalékkal haladta meg az itthoni szintet.

„Aggodalomra ad okot, hogy a friss adatok szerint egyre súlyosabb a magyar életbiztosítási piac elmaradása az európai környezettől – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára. – A hosszú távú lakossági öngondoskodás megerősítése ugyanis elemi gazdasági érdek. Érezhető pozitív elmozdulás belátható időn belül a jelenleginél ösztönzőbb szabályozási környezet megteremtésével, például az adókedvezmény bevezetésével érhető el.”

További információ:

https://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/final-keyfacts-2013.pdf https://www.insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-publications/life

Nyugdíjbiztosítás: új lendületet kaphat a nyugdíj-előtakarékosság


Nyugdíjbiztosítás: új lendületet kaphat a nyugdíj-előtakarékosság

2013.12.04.

A napokban kihirdetett adójogszabály szerint 2014. január 1-jétől – évi legfeljebb 130 ezer forint összegben – adókedvezményt vehetnek igénybe a nyugdíjbiztosítással rendelkezők. Az új szabályozással megvalósul a hosszú távú öngondoskodásra szolgáló termékek versenysemleges szabályozása.

Az új nyugdíjbiztosítási adókedvezmény az adóról való rendelkezés jogosultságát jelenti. 2014. január 1-jétől a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkező magánszemélyek az általuk befizetett biztosítási díj 20 százalékának megfelelő összeget, de adóévenként legfeljebb 130 ezer forintot jóváírathatnak nyugdíjbiztosítási számlájukon. Az adókedvezmény lehetőséget teremt egy egyenletesen növekvő, stabil nyugdíjbiztosítási állomány létrehozására, ami a későbbiekben jelentős szerepet játszhat az időskori ellátások kiegészítésében.

Az Európai Biztosítási Szövetség, az Insurance Europe összesítése szerint Európában igen sokszínű az ilyen típusú termékek támogatása, de az Unió szinte minden országában adókedvezményt élveznek a nyugdíjbavonuláskor igénybevehető megtakarítások. Ezek nagy része, hasonlóan a most elfogadott magyar szabályozáshoz, felső korláttal, százalékosan vagy maximált összeggel megállapított kedvezmény, de van olyan ország is, ahol normatív – minden állampolgár számára automatikusan járó – kedvezményt alkalmaznak.

A nyugdíj-előtakarékosság egyaránt érdeke a lakosságnak és az államnak. A kedvezőtlen demográfiai tendenciák, jelenségek – csökkenő születésszám, növekvő átlagéletkor – Európában mindenhol komoly kihívást jelentenek a nyugellátásban. Az egyéni öngondoskodás hiányában a társadalmi ellátórendszerek néhány évtizeden belül komoly kihívásokkal szembesülhetnek, így a nyugdíjbiztosítások szélesebb körben való elterjedése egyszerre szolgálja az állam és a fogyasztók érdekeit, mivel hozzájárul a nyugdíjjövedelmek kiegészítéséhez és ezáltal csökkenti a társadalombiztosítás terheit.

„A kedvezménnyel a nyugdíj-előtakarékossági számlához, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárak adókedvezményéhez hasonló kedvezmény társul a jövőben nyugdíjbiztosításokhoz is, ez pedig reményeink szerint jelentősen növelni fogja az időskorra történő öngondoskodási hajlandóságot és azon belül a biztosítások szerepét is. Az új kedvezmény bevezetése jelentős lépés, mivel a társadalom széles rétegei számára biztosítja a támogatott öngondoskodás lehetőségét” – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára.

A kedvezmény igénybevételének alapjául szolgáló nyugdíjbiztosítási termékeknek négyféle biztosítási eseményt kell tartalmaznia. A biztosító akkor szolgáltathat, ha 1. a biztosított megszerzi a társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultságot, vagy 2. egészségi állapota legalább 40 százalékos mértékben károsodik, vagy 3. eléri a szerződés kötésekor érvényes törvényes nyugdíjkorhatárt, illetve 4. ha elhalálozik.

Élénkül a nyugdíjbiztosítási piac


Élénkül a nyugdíjbiztosítási piac

2014.08.13.

2014 első félévében kis mértékben, 1,25 százalékkal gyarapodott a biztosítási piac, ám ezen belül a gépjármű-, illetve a nyugdíjbiztosítások területe intenzívebb növekedést mutatott. A szektor összesített díjbevétele 441,3 milliárd forint volt az idei első hat hónapban – tette közzé a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

A vizsgált időszakban a teljes díjbevételhez az életbiztosítási üzletág 229 milliárd, míg a nem-élet terület 212,3 milliárd forinttal járult hozzá. A kötelező gépjárműfelelősség-biztosításokból (kgfb) származó bevételek meghaladták az 52 milliárd forintot. A kgfb-szerződések darabszáma mintegy 3,4 százalékkal gyarapodott az egy évvel korábbihoz képest. Szerényebb mértékben, de erősödött a casco-piac is: a díjbevételeket tekintve 0,7 százalékkal, közel 33 milliárd forintra nőtt, a szerződések darabszáma pedig csaknem 7 és fél ezerrel emelkedett.

A gépjármű-biztosítások területén tapasztalt bővülés elsősorban az új autóértékesítések, illetve a magyarországi forgalomba helyezések volumenének növekedésével magyarázható. Friss statisztikák szerint az idei első félévben összesen 32 992 személyautót és 7022 kishaszon-gépjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon, ami a tavalyi első félévhez képest 21,4, illetve 50,8 százalékos növekedést jelent

A nem-életbiztosítási üzletág összesen közel 4 százalékkal bővült a tavalyi évhez képest, ehhez a gépjármű-biztosítások területe mellett az általános felelősségbiztosítások bevételeinek növekedése járult hozzá. E terület több mint 15 százalékkal bővült 2013 azonos időszakához képest, amiben valószínűleg szerepe lehet a Polgári Törvénykönyv vezetői felelősségre vonatkozó passzusai változásának is.

A január óta hatályos adószabály-változások megszüntették a nyugdíjbiztosítások versenyhátrányát, így – évi legfeljebb 130 ezer forint összegben – adókedvezményt vehetnek igénybe a nyugdíjbiztosítással rendelkezők. A piac várakozásai szerint ezzel új lendületet kaphat a hazai lakosság időskorra történő öngondoskodása.

„A kedvezménytől azt várjuk, hogy jelentősen növelheti az időskorra történő öngondoskodási hajlandóságot, és azon belül a biztosítások szerepét is. Örömmel látjuk, hogy az első féléves adatok alapján a nyugdíjbiztosítások valóban egyre népszerűbbek az ügyfelek körében. Az új kedvezmény bevezetése jelentős lépés, mivel a társadalom széles rétegei számára biztosítja a támogatott öngondoskodás lehetőségét” – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára.

Életbiztosítás: jelentős lemaradásban


Életbiztosítás: jelentős lemaradásban

2014.09.04.

Az Európai Biztosítók Szövetsége, az Insurance Europe frissen publikált összesítése szerint a világ legnagyobb biztosítási piaca az európai: 2013-ban a kontinens biztosítói mintegy 1119 milliárd eurós díjbevételt értek el, ebből az életbiztosítási díjbevételek 667 milliárd eurót tettek ki. Egy ügyfél átlagosan 1124 eurót költ Európában életbiztosításra, Magyarországon ennek az összegnek alig egy hetedét fordítják ugyanerre a célra.

Az összesítés szerint Európa továbbra is a világ legnagyobb biztosítási piaca: a globális biztosítási piac 35 százalékát adja, miközben az Egyesült Államok további 30, Ázsia 28 százalékkal részesül ebből, a Csendes-óceáni térség és Afrika részesedése marginális, körülbelül 3-3 százalék. Tavaly a teljes európai biztosítási piac díjbevétele 1119 milliárd euró volt, ebből 667 milliárd életbiztosításból, 334 milliárd a nem-élet jellegű termékekből, míg 118 milliárd euró egészségbiztosításból származott.

Az egy főre jutó biztosítási költés tekintetében hasonló arányok látszanak: életbiztosításban az európai átlag 1124 euró évente, nem-élet termékekre és balesetbiztosításra 564 eurót költ egy átlag európai, míg az egészségbiztosítás a maga alig 200 eurójával ezektől jóval elmarad, ugyanakkor növekvő tendenciát mutat.

Az adatok alapján jól látszik, hogy az életbiztosítási szegmens meghatározó Európában: a legfejlettebb piac Lichtenstein, Svájc, Finnország, Dánia és az Egyesült Királyság: ezekben az országokban az egy főre eső átlag életbiztosítási költés éves szinten 3000-3500 euró.

Az átlagos 1124 euróhoz képest sereghajtó Törökország, Románia, Bulgária és Lettország: ezekben az országokban alig 100 eurót költenek életbiztosításra. Magyarország a kevesebb, mint 150 eurós éves átlaggal szintén jóval az átlag alatt volt 2013-ban.

A magyar piacot vizsgálva tavaly összesen 810,2 milliárd forint díjbevétel folyt be a hazai biztosító társaságokhoz. Ennek 53,4 százaléka, 432,7 milliárd forint az élet-, 46,6 százaléka, 377,5 milliárd forint a nem életbiztosítási üzletágakból. Az életpiac 2013-ban stagnált, az idei évben azonban a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) legfrissebb adatai szerint már látszik némi elmozdulás.

A 2014. január 1-je óta hatályos adószabály-változás megszüntette a nyugdíjbiztosítások versenyhátrányát, így – évi legfeljebb 130 ezer forint összegben – adókedvezményt vehetnek igénybe a nyugdíjbiztosítással rendelkezők. A piac várakozásai szerint ezzel új lendületet kaphat a hazai lakosság időskorra történő öngondoskodása.

„Az adókedvezmény jelentősen növelheti az időskorra történő öngondoskodási hajlandóságot, és azon belül a biztosítások szerepét is. Az új kedvezmény bevezetése jelentős lépés, mivel a társadalom széles rétegei számára biztosítja a támogatott öngondoskodás lehetőségét” – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára.

Nyugdíjbiztosítás: néhány hétig még optimalizálható az adókedvezmény


Nyugdíjbiztosítás: néhány hétig még optimalizálható az adókedvezmény

2014.12.04.

December végéig köthet nyugdíjbiztosítást, illetve módosíthatja nyugdíjbiztosítási szerződésének összegét az, aki ki szeretné használni a január 1-jétől lehetséges adójóváírás lehetőségét. Évi legfeljebb 130 ezer forint összegben vehetnek igénybe adókedvezményt a nyugdíjbiztosítással rendelkezők – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

Miközben az év utolsó hónapjai hagyományosan is intenzívebbek az életbiztosítási piacon, a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adókedvezmény lehetősége a következő hetekben várhatóan tovább erősítheti a kötési hajlandóságot. 2014. január 1-jétől a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkező magánszemélyek az általuk befizetett biztosítási díj 20 százalékának megfelelő összeget, de adóévenként legfeljebb 130 ezer forintot jóváírhatnak nyugdíjbiztosítási számlájukon. Vagyis az adóév végéig – december 31-éig – még optimalizálható az adójóváírás összege, így a következő hetekben még élhetnek a jogszabály adta lehetőségekkel az ügyfelek.

„A kedvezménnyel a nyugdíj-előtakarékossági számlához, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárak adókedvezményéhez hasonló kedvezmény társul a jövőben a nyugdíjbiztosításokhoz is, ez pedig reményeink szerint jelentősen növelni fogja az időskorra történő öngondoskodási hajlandóságot és azon belül a biztosítások szerepét is. Az új kedvezmény bevezetése jelentős lépés, mivel a társadalom széles rétegei számára biztosítja a támogatott öngondoskodás lehetőségét” – hangsúlyozza Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára.

A kedvezmény igénybevételének alapjául szolgáló nyugdíjbiztosítási termékek négyféle biztosítási esemény esetén nyújthatnak szolgáltatást. A biztosító akkor szolgáltathat, ha 1. a biztosított megszerzi a társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultságot, vagy 2. egészségi állapota 40 százalékos vagy nagyobb mértékben károsodik, vagy 3. eléri a szerződés kötésekor érvényes törvényes nyugdíjkorhatárt, illetve 4. ha a biztosított elhalálozik.

2014. első háromnegyed évében a biztosítók több mint 45 ezer darab nyugdíjbiztosítási szerződést kötöttek. A piacon jelenleg 50-féle adókedvezményre jogosító nyugdíjbiztosítási szerződés érhető el, közülük 45 unit-linked típusú, 5 pedig hagyományos termék. Az egy szerződésre jutó éves átlagos állománydíj elérte a 212 ezer forintot.

Nyugdíjbiztosítás: lassan növekszik a hosszú távú öngondoskodás iránti igény


Nyugdíjbiztosítás: lassan növekszik a hosszú távú öngondoskodás iránti igény

2015.01.08.

Egy éve vehetnek igénybe adókedvezményt a nyugdíjbiztosítást kötők. A kedvezmény az első egy évben robbanásszerű elmozdulást nem hozott a piacon, de a tavalyi év tapasztalatai a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) szerint reményt keltőek.

Évi legfeljebb 130 ezer forint összegben vehetnek igénybe adókedvezményt a nyugdíjbiztosítással rendelkezők, mely lehetőség sokak számára tette vonzóvá a hosszútávra szóló nyugdíjbiztosítási termékeket. Az öngondoskodási igény térnyerésének növekedését támasztja alá a GfK Hungária egyik közelmúltbeli felmérése is, amelyből kiderül, hogy a lakosság nagy részének különösen fontos a biztonság, ha megtakarításáról van szó. A 2014. január elseje óta igénybe vehető adójóváírás pedig emellett nem csekély ösztönző erő.

A kutatás szerint a 15-19 éves korosztály 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy számára elsősorban a legbiztonságosabb befektetési lehetőségek jöhetnek szóba, a 20-29 éveseknél, illetve a 30-39 éveseknél ez az arány 66 százalékos. A 40-49 és az 50-69 évesek körében pedig már 69 százalék számára prioritás a biztonság.

Érdekes képet mutat a hosszú távú megtakarításokra vonatkozó válaszok sokszínűsége is. A kutatásból kiderül, hogy a fiatal korosztály jelentős része, a megtakarítással rendelkező 20-29 évesek harmada tesz félre rendszeresen pénzt valamilyen váratlan kiadásra, 12 százalékuk pedig már gyermeke jövőjére is gondol. Igaz, a nyugdíjas évekre elsősorban nem ők, hanem a 40-49 évesek takarékoskodnak – körükben ez az arány a megtakarítással rendelkezők 22 százaléka -, az jól látszik, hogy valamilyen módon már a 20 évesek is gondolnak a jövőre és megpróbálnak felkészülni rá.

A nyugdíjbiztosítások után járó adóvisszatérítés lehetősége egyelőre újdonság a piacon, hosszabb távon azonban valóban komoly lendületet hozhat. Ehhez ugyanakkor a lakosság edukációja is nélkülözhetetlen, a GfK Hungária kutatása alapján a pénzügyekkel kapcsolatos tájékozottság és jól informáltság jelenleg szinte minden korosztályban igen alacsony szinten van.

A 15-19 évesek mindössze 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy „jól informáltnak” érzi magát a pénzügyekben, a 20-29 éveseknél bár magasabb ez az arány, de így is mindössze 21 százalékos. Legtöbben a 30-39 évesek között – 26 százalékuk – érzi megfelelőnek pénzügyi tudását, az idősebb korosztályban pedig 20 százalék körüli ez az arány.

A gépjárműre kötött assistance kiegészítő biztosítások elhanyagolható tételt jelentenek ahhoz képest, hogy mekkora költséget jelenthet külföldön egy autó elszállítása és javíttatása. Az autós assistance biztosítások tartalmazhatják a helyszíni javítás mellett a szervizbe vontatás, az alkatrész-csere, vagy akár – például ha az azonnali javítás nem megoldható vagy várni kell az alkatrész beszerzésére – a szállás költségét is. Az assistance cég megszervezi a segítségnyújtást, illetve az autós a nap 24 órájában kérhet segítséget és saját anyanyelvén folyamatos kapcsolatot tarthat fenn a segítségnyújtóval.

„Azzal, hogy időről időre felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeknek és beláthatatlan pénzügyi nehézségeknek teheti ki magát az, aki utasbiztosítás nélkül utazik külföldre, reményeink szerint fontos hatása van. Különösen fontos ez, ha téli sportokat űzünk külföldön, hiszen ez a program extrém magas baleseti kockázattal is jár.” – hívja fel a figyelmet Horváth Péter.